23. Зовнішньоторговельні посередництво: поняття і завдання.

Торгівельне посередництво включає в себе значне коло послуг: - перепродаж товару, - пошук закордонного контрагента, - підготовка та завершення угоди, - кредитування сторін, - здійснення транспортно-екподиторських операцій - страхових операцій, - проведення рекламних заходів та здійснення технічного обслуговування.
До торгово-посередницьких належать фірми, які в юридичному та господарському відношині не залежать від виробника та споживача товару. Торгово-посередницькі фірми (ТПФ) діють заради прибутку, що створюються або як різниця між цінами за якими вони купують і продають товар або як винагорода за послуги. Як правило ТПФ займаються лише комерційною діяльністю, хоча найбільші з них можуть обробляти куплений товар. Зовнішньо торгівельне посредництво має такі переваги: 1. Фірма експортер не вкладає значних коштів в організацію збуту на території країни імпортера, бо ТПФ має свою власну матеріально технічну базу (склади, ремонтні майстерні, роздрібні магазини, демонстраційні зали). 2. ТПФ звільняють експортера від турбот пов’язаних з реалізацією товару (доставка, сортування, пакування). 3. Суттєвим є використання капіталу, для короткого та довгострокового кредитування. Тут велике значення мають стійкі зв’язки ТПФ з банками та страховими компаніями. 4. Ринки деяких товарів повністю монополізовані торговими посередниками і недоступними для прямих контактів із споживачами. Недоліками використання посередників є те що експортер позбавлений безпосередніх контактів з ринками збути і повністю залежить від добросовісності посередника.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Питання до іспиту з дисципліни " Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності”. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 23. Зовнішньоторговельні посередництво: поняття і завдання.:

 1. Правосуддя: поняття та завдання.
 2. 30. Прокуратура: поняття, завдання і основні принципи.
 3. 14.Поняття, функції та основні завдання митного органу.
 4. 99. Поняття, значення, завдання стадії судового розгляду.
 5. 48. Поняття, значення, завдання стадії дізнання і досудового слідства.
 6. Криміналістична трасологія: поняття, система, завдання.
 7. 28. Судова фоноскопія: поняття, завдання і можливості.
 8. Сутність правоохоронної діяльності держави: її поняття, ознаки, завдання та напрямки.
 9. Поняття криміналістичної тактики, її предмет, система, завдання та взаємозв'язок з іншими розділами криміналістики.
 10. 88. Комерційне посередництво у сфері господарювання
 11. Поняття і завдання митного органу. Співвідношення понять «митний орган» і «митна служба України».
 12. 33. Доказове право, поняття, значення доказового права в рішенні завдань кримінального судочинства.
 13. Визначити сутність, завдання та зміст екологічного виховання. Поняття «екологічна свідомість».
 14. Розкрити сутність поняття «виховання», мета і завдання сучасного виховання.
 15. 10.1.1. Економічна роль фінансового посередництва
 16. 66. Поняття, завдання органів дізнання. Види дізнання.
 17. 1. Поняття порівняльного правознавства. Основні завдання курсу «Порівняльна адвокатура»
 18. 10.1.2. Види фінансового посередництва
 19. 130.Банки як провідні інституції фінансового посередництва.
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -