39. Види платежів у ЗЕД.

У сучасних умовах зовнішньо, торговельної діяльності застосовуються два види платежів - готівкою і розрахунки при кредиті. До розрахунків готівкою належать розрахунки за допомогою чеків, банківських переказів та акредитивів.
Вибір тих або інших форм розрахунків готівкою пов'язаний із характером угоди. Розрахунки чеками - це розрахунки з використанням письмових безумовних розпоряджень чекодавця платнику здійснити платіж зазначеної на чеку суми чекодержателеві (пред'явникові або конкретним особам і організаціям) готівкою або шляхом перерахування на рахунок власника чека в банку. Розрахунки шляхом банківських переказів у міжнародній торгівлі відбуваються, як і у внутрішньому платіжному обороті, за допомогою платіжних доручень. Однак платіжні доручення міжнародного платіжного обороту підпорядковуються особливим міжнародним правилам. Вони відрізняються від внутрішніх платіжних доручень тим, що можуть бути виписані не тільки в національній, а й в іноземній валюті. Введення електронної обробки даних забезпечило нові можливості для значного скорочення часу, потрібного для здійснення платежів. Ці можливості використали провідні головні банки капіталістичних країн, які створили так звану систему "СВІФТ", що стала новою організаційною формою передання даних між банками-кореспондентами в міжнародному платіжному обороті. Поширеною формою платежу при розрахунку готівкою є Акредитив - це зобов'язання банку переказати на рахунок продавця гроші при наданні узгодженого з покупцем комплекту документів, що підтверджують поставку товару на умовах контракту. Існує кілька видів акредитивів: -відкличний акредитив (може бути в будь-який момент анульований або змінений як за вказівкою імпортера, так і самостійно його банком); - безвідкличний акредитив (протягом установленого терміну не може бути відкликаний або змінений без згоди на те експортера, на користь якого він відкритий); - підтверджений акредитив (означає, що уповноважений або будь-який третій банк на прохання банку, що відкрив акредитив, поряд з останнім бере на себе відповідальність за платіж з акредитива при виконанні експортером усіх необхідних умов); - та інші види акредитивів (непідтверджений, трансферабельний, револьверний). Акредитив за своєю природою є угодою, відокремленою від контракту купівлі-продажу, і банки не несуть ніякої відповідальності за невиконання умов контракту яким-небудь із контрагентів.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Питання до іспиту з дисципліни " Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності”. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 39. Види платежів у ЗЕД.:

 1. 28. Призначення та види митних платежів
 2. Поняття і види міжнародних розрахунків. Способи платежів
 3. 81.Порівняльна характеристика авансових платежів і платежів на “відкритий рахунок”
 4. 22.Управління ЗЕД на рівні регіону. Недержавні організації, що сприяють ЗЕД підприємств.
 5. 8.10. Бюджет податкових платежів
 6. 21. Механізм платежів пластиковими картками.
 7. 25. Облік податків і неподат платежів в органах ДПС України.
 8. 20. Способи здійснення платежів.
 9. 12.Управління ЗЕД з позицій менеджменту.
 10. 2. Джерела правового регулювання ЗЕД.
 11. 15. Методи регулювання ЗЕД.
 12. 40.Державне управління ЗЕД в Україні.
 13. 21.Управління ЗЕД на рівні країни.
 14. Лекція 7. Розрахунок майнових і ресурсних платежів та місцевих податків і зборів.
 15. 26. Нетарифне регулювання ЗЕД та дозвільна система України.
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -