5. Торговельно-економічні центри світової торгівлі.

В даний час у світі нараховується біля 20 регіональних економічних об'єднань інтеграційного типу. З них найбільше помітні і впливові такі: Західна Європа – Європейський Союз (ЄС) і Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ); Північна Америка - Північноамериканска асоціація вільної торгівлі (НАФТА); Азіатсько-тихоокеанський регіон - Асоціація Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЄС); Азія - Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН); ОЄС-ЄКО - організація економічного співробітництва центральноазіатських держав, створена у 1992 р. (Іран, Пакистан, Туреччина); Латинська Америка - Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ) і «Меркосур»; Андський пакт - Торгова угода Венесуели, Колумбії, Еквадору, Перу і Болівії; Африка - Економічне співтовариство держав Західної Африки (ЄКОВАС) і Митна й економічна спілка Центральної Африки (ЮДЕАК), інші. Глобалізація міжнародних економічних відносин призвела до появи міжнародних організацій, у коло інтересів яких, крім інших, входить узгодження економічних питань. Наприклад: ОПЕК (Організація країн експортерів нафти, яка заснована в 1960 р. і об’єднує 13 країн трьох континентів); ОЄСР (Організація економічного співробітництва і розвитку, заснована у 1961 р., включає 24 країни чотирьох континентів) та інші. Проте головну роль у глобалізації економічних стосунків, зокрема зовнішньоторговельної діяльності, у даний час відіграють кілька об’єднань і організацій, що утворюють систему під патронатом ООН: •ЮНКТАД - Конференція ООН з торгівлі і розвитку; •ЄКОСОС - Економічна і Соціальна Рада ООН; •КНТР - Комісія з науки і техніки з метою розвитку; •ЮНИДО - Організація ООН по промисловому розвитку; •ВТО - Всесвітня торгова організація; •МТЦ - Міжнародний торговий центр; •ЄЕК ООН - Європейська економічна комісія ООН.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Питання до іспиту з дисципліни " Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності”. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 5. Торговельно-економічні центри світової торгівлі.:

 1. 29. Роль Світової організації торгівлі у регулюванні міжнародної торгівлі.
 2. 1. У XIV-XVI ст. міста України були важливими торговельними і ремісничими, оборонними і культурними центрами.
 3. 216.Обгрунт, чому фондова біржа вважається центром торгівлі цінними паперами. Суч стан біржового ринку в У.
 4. 81 Визначте економічні причини та наслідки світової економічної кризи 1929-1933 рр.
 5. 81. Визначте економічні причини і наслідки світової економічної кризи 1929-1933 рр.
 6. 97. Кризи світової і національних економік у 70-80-ті роки ХХ ст. та їх аналіз у економічній думці. Феномен стагфляції.
 7. 91.НТП і НТР як фактори розвитку світової системи господарства та її підсистем у 50-80-ті роки ХХ ст. Аналіз НТР в економічній думці.
 8. 27. Економічні погляди Франсуа Кене. Проблема суспільного відтворення в «Економічній таблиці»
 9. Економічні потреби суспільства їх суть і класифікація. Економічні інтереси, їх сутність.
 10. ЦЕНТР ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СИЛ. ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ.
 11. 11.Торговельно-посередницькі зовнішньоекономічні операції.
 12. 63 Початок другої світової війни. Її причини і характер. Українське питання напередодні та на початку другої світової війни.
 13. 116.Соціально-економічні та національні передумови ефективного застосування активних методів навчання в економічній освіті.
 14. 21. Поняття та форми протекціонізму в торговельно-економічних відносинах.
 15. 14. Сутність та особливості міжнародних торговельних розрахунків
 16. 9.2.3. Позабіржова торговельна система
 17. Укр.. в роки 2-ї світової війни Возєднання укр.. земель в контекстіподій початкового періоду 2-ї світової війни
 18. 119.Особливості торговельних операцій міжнародних корпорацій в Україні.
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -