28. Система митних органів України та їх повноваження.

Митна служба Укр. це єдина загальнодержавна система, яка складається з митних органів та спеціалізованих митних установ і організацій. Митними органами є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, спеціалізовані митні органи, митниці та митні пости.
Створення, реорганізація та ліквідація центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, здійснюються Президентом України.. СУЦОВВГМ спрямовує, координує та контролює діяльність митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій щодо виконання законодавства Укр. з питань митної справи, в межах своїх повноважень видає накази, організує та контролює їх виконання. Він є юрид. особою і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції Укр, Митного Кодексу Укр., законів Укр. та інших НПА. Йому підпорядковані митниці, спеціалізовані митні установи та організації. Митниця є митним органом, який у зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань, покладених на митну службу України. У населених пунктах, на залізничних станціях, в аеропортах, морських і річкових портах та інших об'єктах, розташованих у зоні діяльності митниці, в міру необхідності створюються її відокремлені структурні підрозділи (митні пости). Митний пост є митним органом, який входить до складу митниці як відокремлений структурний підрозділ і в зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань, покладених на митну службу України. Для виконання окремих завдань, а також сукупності декількох завдань, покладених на митну службу України відповідно до статті 544 цього Кодексу, в ній створюються відповідні спеціалізовані митні органи. Спеціалізовані митні органи виконують свої функції на всій митній території України
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Питання до іспиту з дисципліни " Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності”. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 28. Система митних органів України та їх повноваження.:

 1. 66. Організація і діяльність митних органів. Система органів. Цілі діяльності митних органів.
 2. 67. Повноваження митних органів.
 3. Посадові особи митних органів України, їх правовий статус.
 4. 18.Посадові особи митних органів України, їх правовий статус.
 5. Правовий і соціальний захист посадових осіб митних органів України.
 6. Атестація посадових осіб митних органів України.
 7. 50.Опишіть повноваження Президента України по відношенню до місцевих органів виконавчої влади.
 8. 68.Виконання постанов митних органів про накладення стягнення за порушення митних правил.
 9. 9. Складові органів Міністерства Фінансів України, їх функції та повноваження.
 10. Виконання постанов митних органів, про накладання стягнення за порушення митних правил.
 11. Система та повноваження державних органів по контролю за цінами.
 12. 93.Система та повноваження органів державного управління та регулювання спеціальної компетенції у сфері забезпечення екологічної безпеки.
 13. Взаємодія митних органів з іншими державними органами. (гл. 3 ст. 26 – 29 МК).
 14. 17.Взаємодія митних органів з іншими органами виконавчої влади.
 15. 41.Зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних органів.
 16. 43. Система податкових органів України
 17. 68. Правоохоронна діяльність митних органів.
 18. 1.Особливості провадження в справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, ВР АР Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів владних повноважень
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -