4. Правове регулювання контракту.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) - матеріально оформлена угода двох або більше суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, та спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності.
Наказ Мін. Економічного розвитку і торгівлі України „Про затвердження Положення про форму Зовнішньоекон. Договорів контрактів”: Контракт укладається відповідно до ЗУ “Про зовнішньоекон. діяльність” та інших законів України з урахуванням міжнародних договорів України. Суб’єкти підприємницької діяльності при складанні тексту договору мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо та у виключній формі ЗУ “Про зовнішньоекономічну діяльність” та іншими законами України. НПА України, що регулюють питання форми, порядку укладання та виконання зовнішньоторговельних договорів (контрактів): Цив. кодекс Укр; ЗУ “Про зовнішньоекономічну діяльність”; ЗУ “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”; “Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р.N 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”; постанова Каб Мін Укр і НБУ “Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті”. Комісія ООН з права міжн. Торговлі розробила Конвенцію «Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів», Конвенцію «Про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу», та ін. Прийняття однакових норм, які регулюють договори міжнародної купівлі-продажу товарів враховують різні суспільні, економічні і правові системи, сприятиме усуненню правових бар'єрів у міжнародній торгівлі і її розвитку, підписали згадану Конвенцію.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Питання до іспиту з дисципліни " Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності”. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 4. Правове регулювання контракту.:

 1. 22. Понятие контракта и его определение. Характеристика базовых типов структуры контракта : классический, неоклассический, имплицитный контракты.
 2. 26. Поняття і стадії правового регулювання. Загально-дозвільний і дозвільний типи правового регулювання.
 3. 24. Предмет и метод правового регулювання . Складові метода правового регулювання.
 4. 40 Различные виды контрактов, типовые контракты в международной торговле.
 5. 3 Контракт как форма координации. Факторы, влияющие на организацию контрактного процесса. Типы контрактов.
 6. 10. Понятие совершенного (полного) контракта и причины неполноты реальных контрактов
 7. Вопрос 20. Контракты в международной торговле: понятие и виды. Факторы, влияющие на структуру и содержание контрактов, рекомендации по их составлению.
 8. 14. Юридическая классификация контрактов (классический, неоклассический, отношенческий контракты).
 9. Правове регулювання ведення кадастрів природних ресурсів та їх еколого-правовий зміст.
 10. 37. Контракт как вид ТД . Виды трудовых контрактов.
 11. Функции и правовой режим внешнеторгового контракта купли-продажи.
 12. Правове регулювання ведення кадастрів природних ресурсів та їх еколого-правовий зміст.
 13. 48. Механізм правового регулювання.
 14. Правове регулювання та його особливості
 15. 47. Засоби, способи, типи правового регулювання.
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -