8. Поняття зовнішньоекономічного контракту.

Зовнішньоекономічний контракт - матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності.
Вимоги до контракту формулюються так: Зовнішньоекономічний контракт укладається суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або його представником у простій письмовій формі, якщо інше не передбачено міжнародним договором України чи Законом. Повноваження представника на укладення зовнішньоекономічного договору (контракту) може випливати з доручення, статутних документів, договорів та інших підстав, які не суперечать цьому Закону. Дії, які здійснюються від імені іноземного суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, уповноваженим на це належним чином, вважаються діями цього суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності. Права та обов'язки сторін контракту визначаються правом місця його укладення, якщо сторони не домовляться про інше. Місце укладення угоди визначається згідно із законами України". До зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про виробниче співробітництво, спеціалізацію і кооперування, виконання будівельно-монтажних робіт застосовується право країни, де створюються передбачені договором (контрактом) результати, якщо сторони не погодили інше.До зовнішньоекономічного договору (контракту) про створення спільного підприємства застосовується право країни, на території якої спільне підприємство створюється і офіційно реєструється. До зовнішньоекономічного договору (контракту), укладеного на аукціоні, у результаті конкурсу, на біржі, застосовується право країни, на території якої проводиться аукціон, конкурс або знаходиться біржа. До прав і зобов'язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом), не вказаним у цій статті, застосовується право країни, де заснована або має місце проживання, або основне місце діяльності Сторона, яка здійснює виконання такого договору (контракту), що має вирішальне значення для його змісту. Окремі види зовнішньоекономічних договорів (контрактів) підлягають державному обліку (реєстрації). Це сприяє контролю за надходженням валютної виручки в Україну.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Питання до іспиту з дисципліни " Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності”. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 8. Поняття зовнішньоекономічного контракту.:

 1. Базисні умови зовнішньоекономічних контрактів купівлі-продажу згідно ІНКОТЕРМС: поняття та групи.
 2. 22. Понятие контракта и его определение. Характеристика базовых типов структуры контракта : классический, неоклассический, имплицитный контракты.
 3. 40 Различные виды контрактов, типовые контракты в международной торговле.
 4. 3 Контракт как форма координации. Факторы, влияющие на организацию контрактного процесса. Типы контрактов.
 5. 10. Понятие совершенного (полного) контракта и причины неполноты реальных контрактов
 6. 14. Юридическая классификация контрактов (классический, неоклассический, отношенческий контракты).
 7. Вопрос 20. Контракты в международной торговле: понятие и виды. Факторы, влияющие на структуру и содержание контрактов, рекомендации по их составлению.
 8. 37. Контракт как вид ТД . Виды трудовых контрактов.
 9. 19. Условия контракта. Структура контракта
 10. Особенности служебного контракта гражданского государственного служащего. Отличие служебного контракта от трудового договора.
 11. 1. Здійснення розрахунків в іноземній валюті по зовнішньоекономічних угодах
 12. Санкції за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.
 13. Валютно-фінансові та платіжні умови зовнішньоекономічних угод
 14. Форвардные опционные контракты: понятие, отличие от форвардных контрактов, правила установления курсов при проведении опционных сделок
 15. 41.Сутність ефективності зовнішньоекономічних операцій.
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -