13. Поняття міжнародної торговельної угоди (Конвенція ООН, Відень, 1980р. і Нова Гаагська конвенція, 1985р.)

Згідно Конвенції ООН "Про угоди міжнародної купівлі-продажу товарів" (Віденська конвенція 1980 року) під міжнародною торговельною угодою розуміється договір (угода) між двома чи кількома сторонами, що знаходяться в різних країнах, про доставку товарів або наданню послуг.
В практиці світової торгівлі спостерігається велика різноманітність міжнародних торговельних угод. Не будь-яка міжнародна торговельна угода являється міжнародною. Договір купівлі-продажу не вважається міжнародним, якщо він підписаний між сторонами різної державної приналежності, підприємства яких знаходяться на території одної держави. Разом з тим договір вважається міжнародним, якщо він підписаний між сторонами одної державної приналежності, підприємства яких знаходяться на території різних держав. Вся різноманітність угод в міжнародній торгівлі в залежності від їх предмету розподіляється на такі види: купівлі-продажу товарів; купівлі-продажу послуг; купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної власності. Міжнародні торговельні угоди оформляються у вигляді: - документа, підписаного обома сторонами (звичайного договору); - твердого офорта продавця, акцептованого покупцем. В цьому випадку продавець відправляє покупцю докладно розроблений офорт й угода вважається підписаною шляхом обміну листами офорта і акцепту; - замовлення, зробленого покупцем продавцю і підтвердженим останнім. Найбільш поширеним методом оформлення угоди являється перший, у вигляді договору. Конвенція не має зворотної сили. Без шкоди для застосування будь-яких норм, викладених у Конвенції, під дію яких підпадали б договори на підставі міжнародного права, незалежно від Конвенції, вона застосовується тільки до договорів, укладених державами після набрання нею чинності щодо цих держав.
Конвенція застосовується до будь-якого договору, який є установчим актом міжнародної організації, без шкоди для відповідних правил цієї організації. Кожна держава володіє правоздатністю укладати договори. Ще один міжнародний документ — Гаазька Конвенція 1985 року. Вона визначила, аналогічно Віденській Конвенції, особливості міжнародного договору купівлі-продажу та, на відміну від неї, поширила свої положення на договори, укладені щодо товарів на аукціонах і біржах, та електроенергії. Особливістю Конвенції є те, що за нею контрагенти угоди самі обирають право, яке регулюватиме їхні торговельні відносини. Крім того, наміри сторін стосовно права має бути визначено у самій зовнішньоторговельній угоді. Водночас підкреслюється, що відсутність в угоді визначення, яке саме право має зверхність в даному разі, означає, що верховенство має право країни-продавця. Конвенцією передбачається, що право країни-покупця має зверхність у разі укладення зовнішньоторговельної угоди у країні імпорту (покупця), або коли угодою передбачено виконання продавцем обов'язків стосовно товару в країні покупця. Крім того, право країни-покупця застосовується до угод, які було укладено в результаті торгів, визначених покупцем. Водночас, Конвенцією дозволяється застосування до укладених угод іншого права.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Питання до іспиту з дисципліни " Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності”. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 13. Поняття міжнародної торговельної угоди (Конвенція ООН, Відень, 1980р. і Нова Гаагська конвенція, 1985р.):

  1. 18.Поняття зовнішньоекономічної угоди.
  2. 77. Поняття, розвиток та основні елементи світової і міжнародної валютних систем.
  3. Общая характеристика ООН: цели, функции, принципы, членство, структура. Характеристика Устава ООН.
  4. Розд II СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО. КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ І УГОДИ 18. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
  5. 1.Загальна характеристика ділового середовища. Сутність поняття "міжнародний бізнес". Особливості міжнародного бізнесу. основні форми міжнародної підприємницької діяльності.
  6. 75.Державне регулювання зовнішньо­торговельної діяльності (ДРЗД)
  7. Боргові угоди.
  8. Всеобщая декларация прав человека ООН (10.12.48) о профессиональном образовании. Конвенция по техническому и профессиональному образованию ООН (16.11.89). Вопросы образования в Конституции Российской Федерации.
  9. 35. Нова Січ
  10. 30. Товарна структура зовнішньо торговельної діяльності України
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -