Перелік питань

1. 2. Поняття суб’єкта ЗЕД України. 3. Джерела правового регулювання ЗЕД. 4. Поняття зовнішньоекономічної угоди (контракту). 5. Правове регулювання контракту. 6. Торговельно-економічні центри світової торгівлі.
7. Діяльність ГАТТ/ВТО, ії завдання і функції. 8. Офшорний бізнес та іноземні інвестиції. 9. Поняття зовнішньоекономічного контракту. 10. Вибір торговельного посередника. 11. Класифікація міжнародних торговельних посередників. 12. Торговельно-посередницькі зовнішньоекономічні операції. 13. Особливості вибору торговельного посередника. 14. Поняття міжнародної торговельної угоди (Конвенція ООН, Відень, 1980 р. і Нова Гаагська конвенція, 1985 р.) 15. Право на здійснення ЗЕД та механізми його реалізації. 16. Методи регулювання ЗЕД. 17. Правовий режим квотування та ліцензування імпорту та експорту товарів. 18. Сучасні тенденції розвитку всесвітньогосподарських зв’язків. 19. Поняття зовнішньоекономічної угоди. 20. Правове регулювання експортно-імпортних операцій в України. 21. Зовнішньоторговельні операції купівлі-продажу товарів. 22. Форма контракту міжнародної купівлі-продажу товарів. 23. Міжнародні зустрічні операції: поняття і значення. 24. Зовнішньоторговельні посередництво: поняття і завдання. 25. Страхування валютних ризиків при зовнішньоторговельних угодах. 26. Методи визначення митної вартості товару. 27. Нетарифне регулювання ЗЕД та дозвільна система України. 28. Правові засади митної справи в Україні. 29. Система митних органів України та їх повноваження. 30. Правове регулювання договорів про міжнародні перевезення вантажів. 31. Правовий статус вільних економічних зон. 32. Транспортні умови зовнішньоекономічних договорів-контрактів. 33. Транспортно-експедиторські підприємства та послуги, які вони надаються. 34. Митно-тарифні засоби регулювання ЗЕД. 35. Поняття та види спеціальних правових режимів у зовнішньоекономічній діяльності. 36. Правовий статус виключності (морської) економічної зони. 37. Концепції розвитку сучасних економічних зон та їх особливості. 38. Міжнародні транспортні перевезення та їх особливості. 39. Умови укладання зовнішньоторговельного контракту. 40. Види платежів у ЗЕД. 41. Державне управління ЗЕД в Україні.
| >>
Источник: Шпаргалки.com. Питання до іспиту з дисципліни " Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності”. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме Перелік питань:

  1. Перелік питань
  2. Перелік питань
  3. Перелік питань
  4. Перелік питань
  5. Перелік питань
  6. Перелік питань
  7. Перелік питань
  8. Перелік питань
  9. Перелік питань
  10. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -