12. Особливості вибору торговельного посередника..

Торгові посередники (представники) - на основі угоди представляють інтереси довірителя на певному ринку за обумовленою номенклатурою товару (функції моніторингу, збору інформації, пошуку покупців, створення іміджу).
Торгові посередники можуть бути повіреними, або агентами. Коли підприємство, вивчивши в країні імпорту попит на свій товар, ціни, звички покупців, присутність на ринку конкурентів, дійшло висновку про доцільність експорту, тоді перед ним постає необхідність розв’язання такої важливої задачі, як вибір каналу дистриб’юції. У класичному трактуванні під каналами дистриб’юції розуміють тих посередників, через яких товар надходить від виробника до кінцевого споживача. В експортній діяльності неможливо досягти бажаного успіху без правильного вибору каналу дистриб’юції, оскільки тут йдеться про спосіб ведення експорту. На вибір каналу дистриб’юції впливає багато чинників, проте найголовнішими з них є: - масштаби експорту та регулярність його здійснення підприємством; - фінансові ресурси, які підприємство в змозі виділити на реалізацію товару на експорт; - ступінь знання підприємством ринку збуту в країні імпорту; - географічна віддаленість ринку збуту; - фактор часу. Підприємство може використовувати водночас різні канали дистриб’юції залежно від країни експорту і специфіки товару.Вдалий вибір зарубіжного імпортера-посередника чи агента є важливою запорукою успішного здійснення експорту. Тому їх підбору повинна приділятися значна увага. Основними джерелами інформації, якими можна скористатися при розв’язанні цього питання, є торговельні представництва за кордоном, вітчизняні організації, що вже мають досвід експортної діяльності, торгово-промислові палати, виставки та ярмарки, банки, власні оголошення в пресі. За прямого експорту без посередників вітчизняний виробник реалізує товар безпосередньо зарубіжному покупцю. Виробник при цьому бере на себе всі ризики від здійснення експортної операції до моменту передачі товару у власність покупцю. Він покриває також всі передбачені договором витрати на експорт. Переваги даного способу ведення експорту полягають у тому, що підприємства мають безпосередній зв’язок із закордонним ринком і споживачем, а тому можуть безпосередньо впливати на умови продажу свого товару. За інших рівних умов вітчизняні виробники одержують більший дохід, ніж при здійсненні експорту іншими способами. Проте досвід переконує, що експорт без посередників здійснюють, як правило, підприємства з великим досвідом експортної діяльності, з добре підготовленими кадрами в галузі ЗЕД. Підприємства-початківці в експорті в основному користуються послугами посередників, причому малі підприємства - послугами вітчизняних посередників.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Питання до іспиту з дисципліни " Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності”. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 12. Особливості вибору торговельного посередника..:

 1. 9. Вибір торговельного посередника.
 2. 136.Небанківські фінансові посередники, їх види, призначення та особливості діяльності в Україні.
 3. 119.Особливості торговельних операцій міжнародних корпорацій в Україні.
 4. 14. Сутність та особливості міжнародних торговельних розрахунків
 5. Особливості вибору консультанта
 6. 12.3.1. Особливості вибору організаційної структури
 7. 28. Особливості вибору форм і методів валеологічного виховання дошкільників
 8. 11.Торговельно-посередницькі зовнішньоекономічні операції.
 9. Т9. ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ ГРОШОВОГО РИНКУ 9.1. Сутність, призначення та види фінансового посередництва
 10. 21. Поняття та форми протекціонізму в торговельно-економічних відносинах.
 11. 9.2.3. Позабіржова торговельна система
 12. Тема 10. ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -