33. Митно-тарифні засоби регулювання ЗЕД.

Одним із головних напрямків правових основ організації митної справи є покладення на митні органи здійснення обов’язків по обкладенню митом товарів та інших предметів, які переміщуються через митний кордон України, що здійснюються відповідно до Закону «Про Митний тариф в Україні».
Закону «Про Митний тариф в Україні» Митний тариф України - це систематизований згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності перелік ставок ввізного мита, яке справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України. Згідно з Митним кодексом Мито - це загальнодержавний податок, встановлений Податковим кодексом України та цим Кодексом, який нараховується та сплачується відповідно до цього Кодексу, законів України та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Таким чином, митний тариф є одним з головних економічних регуляторів зовнішньої торгівлі, а саме: а) мита можуть служити захистом національних виробників від іноземної конкуренції (вітчизняні виробники можуть розширити свої продажі, тому що попит на вітчизняну продукцію буде зростати в результаті підвищення цін на імпортні товари. Крім того, вітчизняні виробники також можуть трохи підвищити ціни на свої товари і дістати додатковий прибуток); б) стягнення мит являє собою важливе джерело надходження коштів у державний бюджет; в) митні тарифи широко використовуються з метою поліпшення умов доступу національни товарів на іноземні ринки; г) ставки митних тарифів впливають на стан платіжного балансу країни. Мито і митні збори належать Україні, якщо інше не випливає з її договорів. Товарною номенклатурою Митного тарифу України є Українська класифікація товарів ЗЕ діяльності (УКТ ЗЕД).
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Питання до іспиту з дисципліни " Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності”. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 33. Митно-тарифні засоби регулювання ЗЕД.:

 1. 27. Тарифні і нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 2. 15. Методи регулювання ЗЕД.
 3. 54. Тарифні та нетарифні методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 4. 2. Джерела правового регулювання ЗЕД.
 5. 26. Нетарифне регулювання ЗЕД та дозвільна система України.
 6. 22.Управління ЗЕД на рівні регіону. Недержавні організації, що сприяють ЗЕД підприємств.
 7. 47. Засоби, способи, типи правового регулювання.
 8. Засоби, способи, типи правового регулювання.
 9. 73. Засоби та методи економічного регулювання.
 10. 91. Засоби та методи екологічного регулювання.
 11. 97. Засоби державного регулювання підприємницької діяльності
 12. 69. Засоби держ-регулювання господ. діяльності
 13. 48. Методи та засоби державного регулювання підприємництва.
 14. 69. Методи та засоби державного регулювання підприємництва.
 15. 81. Засоби та методи державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів.
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -