22. Міжнародні зустрічні операції: поняття і значення.

Товарообмінна (бартерна) операція у галузі зовнішньоекономічної діяльності це один з видів експортно-імпортних операцій, оформлених бартерним договором або договором із змішаною формою оплати, яким часткова оплата експортних (імпортних) поставок передбачена в натуральній формі, між суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України та іноземним суб'єктом господарської діяльності, що передбачає збалансований за вартістю обмін товарами, роботами, послугами у будь-якому поєднанні, не опосередкований рухом коштів у готівковій або безготівковій формі. Комерційна компенсація передбачає взаємну поставку товарів за однакову вартість. При такій операції кожний партнер (країна) одночасно виступає як продавець і покупець і виставляє рахунок за свої поставки у грошовій формі. Умови початкової і зустрічних поставок містяться в одному контракті. В ньому ж може бути передбачено взаємне задоволення інтересів партнерів в будь-якій іншій формі, наприклад, чаткова оплата початкової поставки чи інше. Принципова відмінність - в розрахунках партнерів за свої поставки у грошовій формі та в тому, що експортер може передати свої зобов'язання із зустрічного імпорту третій стороні. При підготовці до здійснення компенсаційної операції експортно-імпортна фірма країни А направляє своєму контрагенту в країні В список товарів, що вона хотіла б закупити, їх кількість і ціну та список товарів, які вона пропонує для компенсації. Після погоджень формуються два остаточні списки товарів, які є невід'ємною частиною компенсаційної угоди. Зустрічні закупки. Вони означають зобов'язання експортера закупити чи забезпечити закупівлю третьою стороною товарів на певну суму в країні імпортера. Імпортер виставляє закупівлю експортером товару в його країні обов'язковою умовою контракту. Імпортер закупає експортний товар під зобовязання експортера купити певний товар на ринку імпортера, залишивши таким чином, частину своєї експортної виручки. Обсяг зустрічних закупок від загальної суми фіксується в контракті + обовязок експортера підписати контракти з контрагентами країни-імпортера на обумовлену суму. Інші операції'. Авансовані закупки (експортер закупає у імпортера певний товар у якості авансу під обовязок імпортера купити експортний), "Оффсет" (експортер закупає в імпортера товар в залік експорту), "Свіфт".
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Питання до іспиту з дисципліни " Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності”. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 22. Міжнародні зустрічні операції: поняття і значення.:

  1. Шпаргалки.com. Шпаргалка - Міжнародні кредитно-розрахункові операції, 2016
  2. 31. Поточні конверсійні операції. Валютні операції на умовах спот.
  3. 116. Поняття, значення, види вироків суду. Вимоги, що пред'являються до вироку; поняття законності, обґрунтованості, вмотивованості вироку.
  4. Операції, які не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість і операції, звільнені від оподаткування цим податком.
  5. 42. Поняття і значення оцінки доказів. Поняття та підстави переконання як методу і результату оцінки доказів.
  6. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ ВИНИ.
  7. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ І ЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ ПОКАРАННЯ.
  8. ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ ВИНИ
  9. § 46. Поняття законності і її значення.
  10. 84. Поняття, необхідність та значення тлумачення
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -