21. Форма контракту міжнародної купівлі-продажу товарів.

Згідно наказу Мін. Економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)» ЗЕ договір (контракт) укладається суб’єктом ЗЕД або його представником у простій письмовій формі, якщо інше не передбачено між.
договором Укр. чи законом. В контракті міжнародної купівлі-продажу товарів має бути: 1) Назва, номер договору (контракту), дата та місце його укладення. 2) Преамбула - у ній зазначається повне найменування сторін - учасників ЗЕ операції, під якими вони офіційно зареєстровані, із зазначенням країни, скорочене визначення сторін як контрагентів ("Продавець”, “Покупець”), особа, від імені якої укладається ЗЕ договір (контракт), та найменування документів, якими керуються контрагенти при укладенні договору (контракту). 3) Предмет договору (контракту): який товар контрагент зобов’язаний поставити іншому із зазначенням точного найменування, сорту або марки. 4) Кількість та якість товару. 5) Базисні умови поставки товарів, вид транспорту. 6) Ціна одиниці виміру товару та загальна вартість товарів, що поставляються згідно з договором (контрактом), крім випадків, коли ціна товару розраховується за формулою, та валюта контракту. 7) Умови платежів (визначає валюту платежу, спосіб, порядок та строки фінансових розрахунків та гарантії виконання сторонами взаємних платіжних зобов’язань). 8) Умови приймання-здавання товару (визначаються строки та місце фактичної передачі товару, перелік товаросупровідних документів). Приймання-здавання проводиться за кількістю згідно з товаросупровідними документами, за якістю згідно з документами, що засвідчують якість товару. 9) Упаковка та маркування (відомості про упаковку товару (ящики, мішки, контейнери тощо), нанесене на неї відповідне маркування (найменування продавця та покупця, номер договору (контракту), місце призначення, габарити, спеціальні умови складування і транспортування та інше), а за необхідності також умови її повернення). 10) Форс-мажорні обставини. 11) Санкції та рекламації (встановлюється порядок застосування штрафних санкцій, відшкодування збитків та пред’явлення рекламацій у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням одним із контрагентів своїх зобов’язань_. 12) Урегулювання спорів у судовому порядку. 13) Місцезнаходження, поштові та платіжні реквізити сторін.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Питання до іспиту з дисципліни " Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності”. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 21. Форма контракту міжнародної купівлі-продажу товарів.:

 1. 20. Зовнішьноторгвіельні операції купівлі-продажу товарів.
 2. 45. Договір купівлі-продажу житлового приміщення.
 3. Дайте характеристику договору купівлі-продажу.
 4. Базисні умови зовнішньоекономічних контрактів купівлі-продажу згідно ІНКОТЕРМС: поняття та групи.
 5. 3 Контракт как форма координации. Факторы, влияющие на организацию контрактного процесса. Типы контрактов.
 6. Назначение и структура внешнеторгового контракта купли-продажи.
 7. Функции и правовой режим внешнеторгового контракта купли-продажи.
 8. 8 Общие условия контракта специфические при продаже машин и оборудования.
 9. Вопрос 21. Стр-ра и содержание междун. контракта купли-продажи.
 10. БАЗИСНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ В КОНТРАКТАХ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
 11. 22. Понятие контракта и его определение. Характеристика базовых типов структуры контракта : классический, неоклассический, имплицитный контракты.
 12. 30. Просування товарів. Стратегія маркетингових комунікацій і стимулювання збуту товарів.
 13. 41. Консенсуальные контракты. Договор купли-продажи. Договор найма
 14. 15. Класифікація фармацевтичних товарів.Лік засоби,формування ассортименту аптечних товарів.
 15. КОНТРАКТ ЯК РІЗНОВИД ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ. ЗМІСТ, ФОРМА ТА СФЕРА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ
 16. 19. ФОРМА ДОГОВОРА ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -