2. Джерела правового регулювання ЗЕД.

Конституція ст.18 закріпл. принцип забезпечення націон. Інтересів у ЗЕД, підтримання взаємовигідного співробітництва з членами міжн. Співтовариств. Ст. 92 Конст. –основи ЗЕД визначаються виключно законами Укр..
Законом України "Про економічну самостійність України" від З серпня 1990 р. встановлено, що Україна самостійно здійснює керівництво ЗЕД, розвиває економічне співробітництво з іншими державами на основі принципів заінтересованості, рівноправності і взаємної вигоди. Нормативно-правова основа –Господ., Цивільний,Митний, Земельн., Морський,Лісовий, інші кодекси. Одним із найважливіших нормативних актів у нашій державі, який регулює зовнішньоекономічну діяльність, є Закон "Про ЗЕД", прийнятий ВРУ 16 квітня 1991р. в якому закріплені загальні положення, які розкривають значення термінів, що використовуються в ньому (аудит, валютні кошти, демпінг, експорт, імпорт, квота, представництво тощо), систему принципів і види зовнішньоекономічної діяльності, основи її регулювання, захист прав і законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, питання відповідальності та ін. ЗУ «Про міжнарордне приватне право”,“Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”; “Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" „Про режим іноземного інвестування”, „Про митний тариф в Україні”2007р.,інші. Значне місце займають Укази През., Декрети КМУ, напр. від 19 лютого 1993р. N 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” ; Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 21 червня 1995 року N 444 “Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті”. Особливість ЗЕД - широке використання міжнародних договорів Укр., специфічної групи норм lex mercatoria, практика міжнародного комерційного арбітража; зарубіжного законодавство, оскільки права та обов’язки сторін зовнішньоекон. Договорів оприділяються правом країни, вибраной сторонами. Конвенції ООН „Про єдинобразний закон міжнар. купівлі-продажу товарів”1964; „Про договори міжн. Купівлі-продажу товарів”1980.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Питання до іспиту з дисципліни " Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності”. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 2. Джерела правового регулювання ЗЕД.:

 1. 15. Методи регулювання ЗЕД.
 2. 26. Нетарифне регулювання ЗЕД та дозвільна система України.
 3. 33. Митно-тарифні засоби регулювання ЗЕД.
 4. 22.Управління ЗЕД на рівні регіону. Недержавні організації, що сприяють ЗЕД підприємств.
 5. 4. Основні критерії самостійності екологічного права як галузі законодавства і права, правової науки і навчальної дисципліни: особливе коло суспільних відносин, спеціальні способи їхнього регулювання, власні джерела регулювання і наявність відособлених принципів.
 6. 26. Поняття і стадії правового регулювання. Загально-дозвільний і дозвільний типи правового регулювання.
 7. 24. Предмет и метод правового регулювання . Складові метода правового регулювання.
 8. Акти органів судової влади з питань застосування законодавства у сфері регулювання аграрних відносин в системі джерел аграрного права України.
 9. 108.Правові заходи щодо охорони атмосферного повітря від побутового і виробничого впливу: регулювання та регламентація викидів забруднюючих речовин зі стаціонарних та пересувних джерел.
 10. Правове регулювання ведення кадастрів природних ресурсів та їх еколого-правовий зміст.
 11. Правове регулювання ведення кадастрів природних ресурсів та їх еколого-правовий зміст.
 12. 23. Правова доктрина як джерело права
 13. 48. Механізм правового регулювання.
 14. Правове регулювання та його особливості
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -