6. Діяльність ГАТТ/ВТО, її завдання і функції

1994р. Маракешська Угода про створення Світової орг. торгівлі (СОТ), що є спадкоємицею Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ), почала свою діяльність з 1 січня 1995р. СОТ покликана регулювати торговельно-політичні відносини учасників Організації на основі пакета Угод Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів (1986-1994р.).
Дані документи є правовим базисом сучасної міжнародної торгівлі. Угода про заснування СОТ передбачає створення постійно діючого форуму країн-членів для врегулювання проблем, які впливають на їх багатосторонні торговельні відносини, і контролю за реалізацією угод і домовленостей Уругвайського раунду. Основними принципами і правилами ГАТТ/СОТ є: торгівля без дискримінації, тобто взаємне надання режиму найбільшого сприяння (РНС) у торгівлі і взаємне надання національного режиму товарам і послугам іноземного походження; регулювання торгівлі переважно тарифними методами; відмова від використання кількісних і інших обмежень; транспарентність торговельної політики; врегулювання торговельних суперечок шляхом консультацій, переговорів і т.д. Найважливішими функціями СОТ є: контроль за виконанням угод і домовленостей пакета документів Уругвайського раунду; проведення багатосторонніх торговельних переговорів і консультацій між зацікавленими країнами-членами; врегулювання торговельних суперечок; огляд національної торговельної політики країн-членів; технічне сприяння державам, що розвиваються, з питань, що стосується компетенції СОТ; співробітництво з міжнародними спеціалізованими організаціями. Усі країни-члени СОТ приймають зобов'язання щодо виконання основних угод і юридичних документів, об'єднаних терміном "Багатосторонні торговельні угоди" (БТУ). Таким чином, із правової точки зору система СОТ являє собою своєрідний багатосторонній контракт (пакет угод), нормами і правилами якого регулюється приблизно 97% усієї світової торгівлі товарами і послугами. Вищим органом СОТ є Конференція міністрів, що поєднує представників всіх учасників організації. Сесії конференції проходять не рідше одного разу в два роки.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Питання до іспиту з дисципліни " Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності”. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 6. Діяльність ГАТТ/ВТО, її завдання і функції:

 1. 80 Многостороннее регулирование мировой торговли (ГАТТ/ВТО). Россия и ВТО
 2. роль ГАТТ, ВТО в регулировании международной торговли.
 3. Роль ГАТТ/ВТО в разрешении противоречий международной торговли
 4. 48. Этапы формирования и особенности функционирования ВТО/ГАТТ в современном мировом хозяйстве
 5. В. МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ. РОЛЬ ГАТТ/ВТО В РЕГ-ИИ М-ОЙ ТОРГОВЛИ.
 6. Вопрос21.Международная торговая политика. Роль ГАТТ/ВТО в процессе поэтапной ликвидации тарифных и нетарифных барьеров в международной торговле
 7. Вопрос 6. Роль ВТО в регулировании МТ. Основные соглашения в рамках ВТО
 8. Завдання vs функції держави.
 9. 168. Світовий банк, його завдання, структура та діяльність в Україні.
 10. 71. Завдання та функції контролю при вивченні економічних дисциплін.
 11. 10. Рахункова Палата: завдання, повноваження, функції.
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -