38.Умови укладання зовнішньоторговельного контракту.

Міжнародній комерційній практиці зовнішньоторговельним контрактом називають договір куплі–продажу товарів у матеріально–речовій формі. Такий документ що оформляє зовнішньоторгову угоду містить письмову домовленість сторін про поставку товару: зобов’язання продавця передати певне майно у власність покупця та зобов’язання покупця прийняти майно і сплатити за нього грошову суму.
Зміст контракту складають умови, про які сторони домовилися в процесі укладення контракту. Такі умови відображають специфіку взаємин сторін та їх особливі вимоги до предмету та порядку виконання контракту. Таким чином контракти можна класифікувати за їх обов’язковістю для продавця та покупця або їх універсальністю. З погляду обов’язковості умови контракту діляться на обов’язкові та додаткові. До обов’язкових належать: - найменування сторін-учасників угоди; предмет контракту; - кількість і якість; - ціна; - умови поставки; - умови платежу; - санкції та рекламації; - юридична адреса та підписи сторін. Обов’язковими умовами називаються тому, що якщо одна із сторін не виконує їх то інша має права розірвати контракт та відшкодувати збитки. Додаткові умови: - здавання, приймання товару; - відвантажувальні документи; - гарантії; - страховка; - пакування та маркування; - форс мажорні обставини; - вирішнення спорів та інш. умови. При порушенні однієї із сторін додаткових умов інша сторона не має права розірвати угоду, але може вимагати виконання контракту та застосовувати штрафні санкції. Учасники угоди вирішують самі які з цим умов будуть суттєві, а які ні. З погляду універсальності умови контракту можна поділити на універсальні та індивідуальні.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Питання до іспиту з дисципліни " Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності”. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 38.Умови укладання зовнішньоторговельного контракту.:

 1. 15. Характеристика зовнішньоторговельного контракту
 2. 22. Понятие контракта и его определение. Характеристика базовых типов структуры контракта : классический, неоклассический, имплицитный контракты.
 3. 40 Различные виды контрактов, типовые контракты в международной торговле.
 4. 3 Контракт как форма координации. Факторы, влияющие на организацию контрактного процесса. Типы контрактов.
 5. 10. Понятие совершенного (полного) контракта и причины неполноты реальных контрактов
 6. 14. Юридическая классификация контрактов (классический, неоклассический, отношенческий контракты).
 7. Вопрос 20. Контракты в международной торговле: понятие и виды. Факторы, влияющие на структуру и содержание контрактов, рекомендации по их составлению.
 8. 37. Контракт как вид ТД . Виды трудовых контрактов.
 9. 25. Зовнішньоторговельна модель ЗЕД підприємства
 10. 24. Страхування валютних ризиків при зовнішньоторговельних угодах.
 11. 19. Условия контракта. Структура контракта
 12. Особенности служебного контракта гражданского государственного служащего. Отличие служебного контракта от трудового договора.
 13. 38. Ризики в зовнішньоторговельних операціях, способи їх усунення
 14. Необхідні умови трудового договору, умови, що передбачають законодавством.
 15. Форвардные опционные контракты: понятие, отличие от форвардных контрактов, правила установления курсов при проведении опционных сделок
 16. Порядок укладання, зміни та припинення господарських договорів.
 17. ЛИТТЕРАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ. СПЕЦИФИКА ЛИТТЕРАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ В РИМСКОМ ПРАВЕ
 18. 20. Галузева угода: призначення, структура, зміст, процедура укладання.
 19. 14 Контракт-предмет контракта.
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -