Взаємодія юридичної служби суб'єкта господарювання з іншими структурними підрозділами.

Юридична служба організації, підприємства, установи може бути організована у таких формах: - юридичний відділ. Цв самостійний структурний підрозділ організації. Юридичний відділ очолюється начальником і підпорядковується безпосередньо керівникові організації (підприємства, установи).
- введений у штатний розклад юрисконсульт, який також буде самостійною структурною одиницею підприємства, організації, установи та підпорядковується безпосередньо керівникові. - Юридичне обслуговування (юридичний супровід) господарсько-економічної діяльності організації доручається спеціалізованому суб єкту (юридичній консультації, адвокатському об єднанню, юридичній фірмі. Взаємодія З відділом матеріально - технічного постачання: Одержання: наказів, розпоряджень, інструкцій для візування і правової експертизи; відомостей про порушення контрагентами договірних зобов'язань щодо недотримання термінів постачань; документів і необхідних розрахунків для пред'явлення претензій і позовів до постачальників матеріально - технічних засобів з приводу порушення ними договірних зобов'язань;заявок на пошук необхідних нормативно - правових документів і роз'яснень чинного законодавства. Надання: результатів правової експертизи для візування угод, наказів, розпоряджень, інструкцій; проектів договорів на придбання матеріально - технічних засобів; протоколів узгодження розбіжностей за умовами договорів, що укладаються; погодження претензій і позовів до постачальників матеріально - технічних засобів із приводу порушення ними договірних зобов'язань; роз'яснень чинного законодавства і порядку його застосування ; аналізу змін і доповнень цивільного, господарського, митного та інших галузей законодавства, що стосується діяльності взаємовідносин саме цього суб'єкта господарювання з іншими контрагентами, державними та іншими органами. З відділом збуту: одержання: наказів, розпоряджень, інструкцій для візування і правової експертизи; узгоджених умов по реалізації продукції; пред'явлених контрагентами претензій і позовів із приводу порушення чи невиконання суб'єктам господарювання договірних зобов'язань; відомостей про порушення контрагентами договірних зобов'язань, недотримання термінів постачань і оплати поставленої продукції; заявок на пошук необхідних нормативно - правових актів і на роз'яснення чинного законодавства; надання: результатів правової експертизи представлених для візування договорів, наказів, інструкцій; проектів договорів по реалізації продукції; пропозицій по корегуванню типових господарських договорів залежно від специфіки окремих контрагентів, висновків і відповідей на пред'явленні контрагентами претензії і позови з приводу порушено суб'єктом господарювання договірних зобов'язань; З відділом кадрів: отримання: проектів трудових договорів, контрактів ( якщо є підстави для їх застосування), заявок на пошук необхідних нормативно - правових актів, наказів на візування щодо переведення працівників на іншу роботу, про звільнення, про притягнення працівників до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності; надання: інформації про зміни в трудовому законодавстві, законодавстві про соціальне забезпечення, інших нормативно - правових актах, роз'яснень щодо чинного законодавства й порядку його застосування.
З фінансовим відділом: одержання: проектів фінансових угод для правової експертизи; матеріалів для пред'явлення претензій, позовів у суди; висновків по претензіях і позовах, пред'явлених суб'єкту господарювання; документів про перерахування коштів на оплату державного мита для задоволення претензій і позовів, пред'явлених суб'єкту господарювання; заявок на роз'яснення чинного законодавства. надання: рішень щодо пред'явлених суб'єкту господарювання претензій і позовів; узагальнених результатів розгляду претензій, судових справ; роз'яснень чинного законодавства і порядку його застосування;правової допомоги в роботі з претензіями; узгоджених матеріалів про стан дебіторської і кредиторської заборгованості, пропозицій по примусовому стягненню боргів; аналізу змін і доповнень фінансового, податкового, цивільного та інших галузей законодавства. 10.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Правова робота в організаціях і установах. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме Взаємодія юридичної служби суб'єкта господарювання з іншими структурними підрозділами.:

 1. Проблема суб'єкта й об'єкта пізнання.
 2. 16. Освіта як суб’єкт-суб'єктна взаємодія.
 3. 2. Структура розділів «Положення про структурний підрозділ» та їх зміст.
 4. Взаємодія митних органів з іншими державними органами. (гл. 3 ст. 26 – 29 МК).
 5. 47.Висвітліть взаємодію МДА з іншими органами державного управління та місцевого самоврядування.
 6. 17.Взаємодія митних органів з іншими органами виконавчої влади.
 7. Правове обмеження концентрації суб'єктів господарювання.
 8. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ СПЕЦІАЛЬНОГО СУБ'ЄКТА ЗЛОЧИНУ.
 9. Співвідношення та взаємодія аграрного права з іншими галузями правової системи України.
 10. 47. Філософія освіти та її взаємодія з іншими галузями філософії та наукового знання.
 11. 5. Критерії оцінки рівня організації управлінської праці структурного підрозділу та підприємства.
 12. 1. Поняття суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності
 13. ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ СУБ'ЄКТА ЗЛОЧИНУ.
 14. Структура пізнавальних здібностей суб'єкта.
 15. ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ СУБ'ЄКТА ЗЛОЧИНУ. СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБЄКТ
 16. Структурні підрозділи підприємства, установи, організації як суб'єкти правової роботи, їх компетенція і правовий стан.