Відповідальність працівників юридичної служби.

Працівник юридичної служби, який не вжив передбачених Загальним положенням про юридичну службу заходів щодо усунення порушень законодавства, які призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.
Дисциплінарна відповідальність - це один з видів юридичної відповідальності. Вона полягає в обов'язку працівника відповідати перед власником або уповноваженого ним органом за скоєний ним дисциплінарний проступок і понести дисциплінарні стягнення, передбачені нормами законодавства про працю (догана або звільнення). Для окремих категорій працівників законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути застосовані й інші види дисциплінарних стягнень. Власник або уповноважений ним орган може замість накладення дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу. За вчинення посадового або іншого проступку юрист несе відповідальність згідно з чинним законодавством при дотриманні встановлених гарантій його недоторканносл. Дисциплінарна відповідальність працівників юридичної служби будь-якого профілю наступає у випадку порушення ними дисциплінарних статутів, учинення дисциплінарних проступків. Всі сфери юридичної діяльності мають визначені режими притягнення працівників до відповідальності. Відповідальність юристів може бути загальною або пов'язаною з професійною діяльністю. Загальна відповідальність (юридична, моральна тощо) має непрофесійний характер і наступає на загальних підставах. Дисциплінарна відповідальність є одним з видів юридичної відповідальності, до якої юрист притягується за вчинення дисциплінарного проступку, тобто за порушення: законодавства при виконанні професійних функцій; присяги, яка їм прийнята; вимог статуту відповідного об'єднання юристів. За вчинений дисциплінарний проступок до юристів застосовуються такі дисциплінарні стягнення: попередження; догана; пониження кваліфікаційного класу; пониження у посаді та звільнення з посади; зупинення на певний строк дії свідоцтва (ліцензії) про право на заняття приватною юридичною практичною діяльністю або його анулювання. 15.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Правова робота в організаціях і установах. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме Відповідальність працівників юридичної служби.:

 1. Правовий статус працівників юридичної служби
 2. Вимоги, що висуваються до керівників і працівників юридичної служби.
 3. 69. Юридична відповідальність . Види юридичної відповідальності .
 4. ОБМЕЖЕНА МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ
 5. 45. Матеріальна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств
 6. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ШКОДУ, ЗАВДАНУ РОБОТОДАВЦЮ У НЕТВЕРЕЗОМУ СТАНІ
 7. 90. Класифікація правопорушень медичних працівників (професійні, посадові). Відповідальність по діючому законодавству.
 8. ПОВНА МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ ПІДПРИЄМСТВУ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
 9. Поняття правової роботи та юридичної служби.
 10. Розділ VII ДИСЦИПЛІНАРНА і МАТ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ 94. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку
 11. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників митної служби України.
 12. З. Етапи становлення і розвитку юридичної служби.
 13. Мат відповідальність працівників за шкоду, завдану діями, які мають ознаки діянь, що переслідуються у кримінальному порядку
 14. 12. Обов'язки юридичної служби підприємства.
 15. Повна мат відповідальність працівників за майно і інші цінності, одержані працівником під звіт за разовими документами
 16. 27. Критерії оцінювання діяльності юридичної служби.