Роль юридичної служби у зміцненні законності на підприємстві.

На підприємствах робота із забезпечення законності в господарській діяльності, у трудових та інших відносинах здійснюється керівниками підприємств, служб і структурних підрозділів. Важливе місце у вирішенні цього завдання відводиться юридичній службі, яка повинна бути організатором боротьби за дотримання і зміцнення законності.
Забезпечення законності на підприємстві - це насамперед боротьба з порушеннями державної, договірної і трудової дисципліни, порушеннями законодавства у вигляді безгосподарності, крадіжок майна, зловживань тощо. Тому керівники підприємства, а юридична служба передусім, повинні бути обізнані з різними галузями права, економіки, виробництва, знати та вміти застосовувати численні нормативні акти в кожному конкретному випадку, не обмежуватись консультуванням з правових питань і візуванням документів. Згідно з Загальним положенням про юридичну службу юрисконсульт повинен бути активним учасником єдиного процесу діяльності підприємства і забезпечувати суворе дотримання законності в усіх сферах господарської діяльності підприємства; вивчати та аналізувати практику роботи підприємства, наполегливо домагатись усунення порушень законності; негайно доповідати керівникові про порушення законності; розробляти і вносити пропозиції щодо усунення недоліків у роботі підприємства; постійно пропагувати законодавство; аналізувати практику роботи комісій з трудових спорів; допомагати товариським судам та іншим громадським організаціям. У Загальному положенні про юридичну службу зазначається, що юрисконсульт повинен перевіряти відповідність вимогам законодавства проектів наказів, інструкцій, положень та інших документів правового характеру, які подаються на підпис керівникові підприємства, здійснювати контроль за відповідністю законодавству розпоряджень та інших актів, що видаються керівниками структурних підрозділів, вживати заходів щодо скасування актів, виданих з порушенням чинного законодавства. Виявивши порушення законності в роботі підприємства та його посадових осіб, юрисконсульт повинен негайно доповісти про це керівнику підприємства для вжиття необхідних заходів щодо їх усунення. Юрисконсульт не візує проекти правових документів, які подаються на підпис керівникові, якщо вони не відповідають чинному законодавству, і натомість готує висновок, де пропонує вирішити в законному порядку розглянуті питання. 50.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Правова робота в організаціях і установах. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме Роль юридичної служби у зміцненні законності на підприємстві.:

 1. Загальний порядок організації та функції юридичної служби на підприємстві (установі, організації).
 2. Основні напрямки правової роботи із забезпечення законності на підприємстві.
 3. Роль юридичної служби В забезпеченні проведення аналізу здійснення позовної роботи.
 4. Поняття правової роботи та юридичної служби.
 5. Відповідальність працівників юридичної служби.
 6. Правовий статус працівників юридичної служби
 7. Перевірка діяльності юридичної служби як одна з основних найефективніших форм контролю за правовою роботою.
 8. З. Етапи становлення і розвитку юридичної служби.
 9. 12. Обов'язки юридичної служби підприємства.
 10. 27. Критерії оцінювання діяльності юридичної служби.
 11. Контроль юридичної служби за додержанням встановленого законодавством порядку приймання продукції.
 12. Кваліфікаційна характеристика співробітників юридичної служби.
 13. Вимоги, що висуваються до керівників і працівників юридичної служби.