Роль юридичної служби В забезпеченні проведення аналізу здійснення позовної роботи.

Юридична служба організації, підприємства, установи за наслідками певного періоду (місяць, квартал, півріччя, рік) узагальнює результати проведеної позовної роботи. У процесі аналізу позовної роботи організації необхідно узагальнити інформацію за такими розділами: - кількість поданих позовів організацією, сума; - кількість задоволених позовів, поданих організацією, сума; - кількість відхилених позовів, поданих організацією, сума; - кількість поданих позовів до підприємства, сума; - кількість задоволених позовів, поданих до підприємства, сума; - кількість відхилених позовів, поданих до підприємства, сума. На підставі наявної інформації необхідно встановити причини та умови, що сприяли виникненню позовів як до організації, так і організацією до господарюючих суб єктів (контрагентів, партнерів). Аналізуються втрати сум за позовною роботою. Після проведеного аналізу позовної роботи юридична служба складає для керівництва підприємства, організації, установи аналітичну довідку (доповідну записку), у якій даються пояснення, наводяться найчастіші порушення, що допускаються окремими службами (підрозділами) організації та їх посадовими особами, найбільші та найхарактерніші претензії та позови. За наслідками аналізу і узагальнення позовної роботи юридична служба має підготувати пропозиції (проект наказу) про необхідні до прийняття заходи з метою усунення виявлених порушень, про притягнення до відповідальності ( або заохочення за якісну роботу) працівників за наслідками роботи у певному періоді. Посадові особи та інші працівники, з вини яких організації, підприємству заподіяна шкода, мають притягатися також і до матеріальної відповідальності, у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством. 49.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Правова робота в організаціях і установах. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме Роль юридичної служби В забезпеченні проведення аналізу здійснення позовної роботи.:

 1. Перевірка діяльності юридичної служби як одна з основних найефективніших форм контролю за правовою роботою.
 2. Поняття правової роботи та юридичної служби.
 3. Робота юридичної служби, пов'язана з підвищенням якості продукції.
 4. Основні напрями роботи юридичної служби щодо забезпечення дотримання трудового законодавства і зміцнення трудової дисципліни.
 5. Роль юридичної служби у зміцненні законності на підприємстві.
 6. Поняття позовної роботи та її організація на підприємствах, в установах, організаціях
 7. 14.Інтелектуальні інвестиції, їх значення у забезпеченні процесів відтворення, форми здійснення.
 8. Особливості здійснення прогнозування результатів голосування в соціологічному забезпеченні виборчих кампаній. Лекція, 2016
 9. Правовий статус працівників юридичної служби
 10. Відповідальність працівників юридичної служби.
 11. 27. Критерії оцінювання діяльності юридичної служби.
 12. 24. Роль кредиту в забезпеченні ЗЕД
 13. Кваліфікаційна характеристика співробітників юридичної служби.
 14. 12. Обов'язки юридичної служби підприємства.
 15. Вимоги, що висуваються до керівників і працівників юридичної служби.
 16. 20. SWOT – аналіз, та основні етапи здійснення SWOT – аналізу
 17. З. Етапи становлення і розвитку юридичної служби.
 18. 26. Факторний аналіз, основні етапи його здійснення