Правове забезпечення управління якістю на підприємстві.

Правове забезпечення на підприємстві передбачає виконання таких основних завдань: дотримання і зміцнення законності при виготовленні продукції, організація ефективного застосування правових засобів з метою підвищення якості продукції до належного рівня, застосування правової відповідальності до осіб, винних у випуску продукції неналежної якості, правова регламентація господарських відносин з управління якістю продукції.
Основою правового забезпечення є законодавство України, нормативні акти міністерств та інших органів виконавчої влади, стандарти, накази, положення, інструкції та інші акти підприємств. Правове забезпечення управління якістю на підприємстві здійснюють керівники та інші посадові особи згідно з покладеними на них обов'язками. Вони несуть персональну відповідальність за виготовлення продукції належної якості. Юридична служба підприємства здійснює методичне керівництво правовим забезпеченням роботи з управління якістю продукції,, координуючи свою діяльність з іншими структурними підрозділами, надає допомогу їх керівникам у розробці нормативних актів з питань якості продукції, здійснює правову експертизу нормативно-технічної документації з якості продукції. 37.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Правова робота в організаціях і установах. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме Правове забезпечення управління якістю на підприємстві.:

 1. 114.Якість економічної освіти, її моніторинг. Управління якістю навчання.
 2. 4. Призначення і методи контролю за якістю ведення діловодства та документообороту на підприємстві.
 3. 1.3. Інституційно-правове забезпечення управління державним боргом в Україні
 4. 98.Статистичні методи управління якістю.
 5. 5. Понятійно-категоріальний апарат управління якістю продукції.
 6. Основні напрямки правової роботи із забезпечення законності на підприємстві.
 7. 7. Мета, завдання, об’єкт, суб’єкти управління працею на підприємстві (в організації). Сутність сучасного типу управління працею.
 8. 2. Суть і зміст документаційного забезпечення процесу управління підприємством.
 9. 1. Поняття і структура інформаційного забезпечення процесу управління підприємством
 10. 94.Функції органів державного управління та регулювання щодо забезпечення екологічної безпеки.
 11. 33. Програмне забезпечення управління проектами.
 12. 21. Програмне забезпечення управління проектами
 13. 55. Управління службою матеріально-технічного забезпечення в контексті операційного менеджменту.
 14. 25.Основні, принципи управління природокористуванням та природоохороною: пріоритетність вимог екологічної безпеки й особливості її забезпечення
 15. 92.Особливості управління в сфері забезпечення екологічної безпеки: поняття, специфічні ознаки, види та правові форми.
 16. 17. Основи побудови системи інформаційно-комунікаційного забезпечення управління в організації