Правове забезпечення планової і договірної дисципліни.

Основною формою планування і діяльності підприємства є річний план, який воно розробляє самостійно на основі державних замовлень, замовлень споживачів та інших, передбачених укладеними господарськими договорами, що сприяє демократизації управління виробництвом та економікою в цілому і підвищує економічну відповідальність виробника.
За порушення договірних зобов'язань, кредитно- розрахункової та податкової дисципліни, вимоги до якості продукції та інших правил здійснення господарської діяльності підприємство несе відповідальність, передбачену законодавством України. При цьому сплата штрафів за порушення умов договору, а також відшкодування заподіяних збитків не звільняють підприємство (без згоди споживача) від виконання зобов'язань щодо постачання продукції, виконання робіт чи надання послуг. План і господарський договір завжди є взаємодіючими категоріями (функціями), від виконання яких залежить і оцінюється господарська діяльність кожного підприємства. Невиконання зобов'язань за договорами є порушенням договірної дисципліни і тягне за собою майнову відповідальність підприємств. У правовій державі велике значення має дотримання законності та державної дисципліни, що включає в себе зміцнення планової і договірної дисципліни. Кожне підприємство діє в межах своєї компетенції, спеціальної правоздатності, дотримуючись законності та державної дисципліни. Тому дії керівників та працівників підприємства повинні бути узгоджені з вимогами закону, що є безумовною вимогою, яку не можна ігнорувати або порушувати. Забезпечення законності та державної дисципліни, використання правових засобів для покращення економічних показників діяльності підприємств є узагальнюючим критерієм діяльності роботи юридичної служби, основою всієї правової роботи на підприємстві. З огляду на зазначене, юридичні служби підприємства беруть участь у плануванні роботи підприємства, зокрема розроблюють нормативні акти, що регламентують форму участі, обов'язки структурних підрозділів і служб у розробці планової документації, порядок її узгодження і введення в дію. 34.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Правова робота в організаціях і установах. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме Правове забезпечення планової і договірної дисципліни.:

 1. Основні напрями роботи юридичної служби щодо забезпечення дотримання трудового законодавства і зміцнення трудової дисципліни.
 2. 7. Система науки та система навчальної дисципліни «Право соц. Забезпечення»
 3. 46. АУДИТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕНОСТІ КАСОВОЇ ГОТІВКИ ТА ДОТРИМАННЯ КАСОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ, ВИМОГ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ.
 4. 31. Загальний порядок виконання договірної роботи.
 5. 65. Формування свідомої дисципліни. А.С. Макаренко про дисципліну і дисциплінованість. Індивідуальна робота вчителя-вихователя з важковиховуваними дітьми.
 6. 50.«Методика викладання економіки» як навчальна дисципліна в системі формування професійної компетентності економіста та викладача економічних дисциплін.
 7. 50. «Методика викладання економіки» як навчальна дисципліна в системі формування професійної компетентності економіста та викладача економіч-них дисциплін.
 8. Правове забезпечення управління якістю на підприємстві.
 9. Шпаргалки.com. Питання до іспиту з дисципліни " Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності”, 2016
 10. 125.Правове регулювання контролю за додержанням дисципліни цін та відповідальність за її порушення.
 11. 55. Правове забезпечення інформаційної сфери в Україні.
 12. Правове забезпечення біологічної і генетичної безпеки.
 13. 1.3. Інституційно-правове забезпечення управління державним боргом в Україні
 14. 41. Поняття та види організаційно-правових форм соціального забезпечення
 15. Правове забезпечення безпечності та якості сільськогосподарської продукції в Україні.
 16. Правове забезпечення наукових досліджень та підготовки кадрів для села.
 17. Тема 5. Правове забезпечення обігу цінних паперів
 18. 29. Правове забезпечення формування ринку сільськогосподарської техніки