Порядок та підстави подання позову.

За загальним правилом, визначеним Господарським процесуальним кодексом України, позов подається за місцем знаходженням відповідача, в межах строку позовної давності (загальний термін - три роки). При подачі позову, особа, яка звертається до суду, повинна сплатити державне мито, розмір якого залежить від змісту позовних вимог (тобто позивач повинен визначити ціну позову).
Так, відповідно до статті 55-60 ГПК України ціна позову визначається: 1) у позовах про стягнення грошей - стягуваною сумою або сумою, оспорюваною за виконавчим чи іншим документом, за яким стягнення провадиться у безспірному (безакцептному) порядку; 2) у позовах про витребування майна - вартістю майна, що витребується; 3) у позовах, що складаються з кількох самостійних вимог, - загальною сумою усіх вимог; 4) у позовах про стягнення іноземної валюти - в іноземній валюті та у карбованцях відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на день подання позову. До ціни позову включаються також вказані в позовній заяві суми неустойки (штрафу, пені), а якщо вони не вказані. - їх суми, визначені суддею. Ціну позову вказує позивач. У випадках неправильного визначення ціни позову вона визначається суддею. Позивач, прокурор чи його заступник зобов'язані при поданні позову надіслати сторонам копії позовної заяви і доданих до неї документів, якщо цих документів у сторін немає. Такий самий обов'язок покладається на позивача у разі залучення господарським судом до участі в справі іншого відповідача, заміни господарським судом неналежного відповідача.
Закон також встановлює, що до позовної заяви додаються документи, що підтверджують. 1) вжиття заходів досудового врегулювання господарського спору у випадках, передбачених статтею 5 ГПК України, з кожним з відповідачів (у спорах, що виникають при укладанні, зміні й розірванні договорів, - відповідно договір, проект договору, лист, який містить вимогу про укладання, зміну чи розірвання договору, відомості про пропозиції однієї сторони і розгляд їх у встановленому порядку, відповідь другої сторони, якщо її одержано, та інші документи; у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - копія претензії, докази її надсилання відповідачу, копія відповіді на претензію, якщо відповідь одержано); 2) відправлення відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів; 3) сплату державного мита у встановлених порядку й розмірі; 3-1) сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу; 4) обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги. До заяви про визнання акта недійсним додається також копія оспорюваного акта або засвідчений витяг з нього. До позовної заяви, підписаної представником позивача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача. В одній позовній заяві може бути об'єднано кілька вимог, зв'язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами. Суддя має право об'єднати кілька однорідних позовних заяв або справ, у яких беруть участь ті самі сторони, в одну справу, про що зазначається в ухвалі про порушення справи або в рішенні. 48.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Правова робота в організаціях і установах. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме Порядок та підстави подання позову.:

 1. 64,Особливості організації роботи, обсяг і межі повноважень прокурора на стадії подання позову до місцевого господарського суду.
 2. 87. Поняття, значення, підстави та умови, процесуальний порядок притягнення особи як обвинуваченого. Підстави і порядок зміни і доповнення раніше пред'явленого обвинувачення.
 3. 28. Поняття цивільного позову в кримінальному процесі, предмет і правова природа цивільного позову.
 4. 12. Порядок підготовки, подання та оприлюднення звітності підприємств
 5. 39. Порядок подання та розгляду скарг і заяв засуджених в УИН.
 6. 43. Податок з власників транспортних засобів: ставки, порядок сплати і подання розрахунків.
 7. Особливості-оподаткування окремих видів доходів фізичних осіб. Порядок подання податкових декларацій.
 8. 1. Податкова декларація. Порядок подання податкової декларації до органів державної податкової служби.
 9. 28. Види, підстави й порядок звільнення з УВП.
 10. 60. Підстави, умови, порядок провадження обшуку.
 11. 35. Підстави, порядок затримання особи, підозрюваної у скоєнні злочину.
 12. 107. Підстави і порядок закриття справи судом.
 13. Підстави, порядок накладення арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв'язку.
 14. Підстави, порядок провадження виїмки.
 15. 23. Підстави, порядок і правові наслідки позбавлення батьківських прав.
 16. 49 підстави та порядок дострокового припиненя повноважень ради
 17. 82. Накладення арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв'язку, підстави і порядок проведення.