Поняття та види суб'єктів правової роботи.

Правова робота у сфері суспільного виробництва, так само як у народному господарстві загалом - це нормотворча та правозастосоеча діяльність, спрямована на правове забезпечення господарської діяльності та керівництво нею, пов'язана з питанням відповідальності, взаємозв'язку ланок господарського механізму, посадових осіб та працівників, яка забезпечує зміцнення законності, державної, планової та договірної дисципліни, господарського розрахунку в діяльності підприємств, організацій та установ.
Правова робота охоплює діяльність не тільки юридичної служби - коло її суб'єктів досить велике. Суб'єктами правової роботи є Кабінет Міністрів, Міністерство юстиції, інші міністерства та центральні відомства, які видають нормативні акти, визначають основні напрями правової роботи і конкретизують їх, Генеральна прокуратура, що здійснює контроль за правовою роботою, а також органи, які безпосередньо здійснюють правову роботу - місцеві ради, адвокатура, господарські суди. Відповідно до ст. 62 Господарського кодексу України підприємство - це самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування чи іншими суб'єктами для задоволення суспільних потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідницької, торгівельноі, іншої господарської діяльності в порядку передбаченому Кодексом та іншими законами, який діє на підставі статуту, має відокремлене майно, рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів ^виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо), (п. 1 ст. 64 ГКУ).
Відповідно до ст. 62 Господарського кодексу України підприємство - це самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування чи іншими суб'єктами для задоволення суспільних потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідницької, торгівельної, іншої господарської діяльності в порядку передбаченому Кодексом та іншими законами, який діє на підставі статуту, має відокремлене майно, рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.
Підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо), (п. 1 ст. 64 ГКУ). Незважаючи на це в системі самоврядування на підприємстві принцип єдиного керівництва здійснюється керівниками підприємств, структурних одиниць та підрозділів. Крім керівників, суб'єктом правової роботи є також трудовий колектив. Керівник підприємства керує всією діяльністю і організовує роботу підприємства. Він несе відповідальність за результати роботи підприємства перед державою і трудовим колективом, розпоряджається майном підприємства, підписує договори та інші угоди, у межах своєї компетенції видає накази, згідно з трудовим законодавством приймає на роботу і звільняє працівників, застосовує заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення на працівників. Керівник підприємства наймається шляхом підписання контракту і призначення на посаду власником підприємства або обирається, як правило, на конкурсній основі Заступники керівника підприємства, керівники та спеціалісти підрозділів апарату управління і, структурних підрозділів, а також майстри і старші майстри призначаються на посаду і звільняються з неї керівником підприємства. Межі їхньої компетенції так само встановлюються керівником підприємства згідно з чинним законодавством. Згідно з Господарським кодексом України, а також положеннями про структурні підрозділи та іншими нормативними актами компетенція структурних підрозділів визначається підприємством самостійно. Однак вищі керівні органи мають можливість впливати на цей процес з метою забезпечення раціональної організації виробництва шляхом введення рекомендованих норм, таких як типові або примірні положення про підрозділи підприємства, що встановлюють оптимальні моделі їх компетенції, а також регулюють внутрішньо господарські відносини. Компетенція таких підрозділів як бухгалтерія, юридична служба підприємства, встановлюється вищими органами у вигляді загальних положень. Вони безпосередньо підпорядковані керівникові й наділяються особливими правами щодо здійснення різних форм контролю, у тому числі, контролю за законністю.
6.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Правова робота в організаціях і установах. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме Поняття та види суб'єктів правової роботи.:

 1. Поняття, значення та основні види правової роботи у господарському комплексі.
 2. Поняття та види суб'єктів господарського права.
 3. 1.Поняття та види суб’єктів публічного адміністрування
 4. Поняття та види суб’єктів господарювання у сфері виробництва сільськогосподарської продукції.
 5. Розкрийте поняття та зазначте види суб'єктів правовідносин.
 6. 10.Комунально-правові відносини. Поняття та види суб’єктів комунального права.
 7. Роль трудового колективу підприємства, установи, організації як суб'єкту правової роботи.
 8. Поняття правової роботи та юридичної служби.
 9. Права та обов'язки керівника підприємства, установи, організації як суб'єкта правової роботи.
 10. Структурні підрозділи підприємства, установи, організації як суб'єкти правової роботи, їх компетенція і правовий стан.
 11. Спрощена система оподаткування суб”єктів малого підприємництва. Особливості у нарахуванні і сплаті єдиного податку для фізичних осіб -суб”єктів підприємницької діяльності.
 12. 10. Поняття, класифікація суб'єктів кримінального процесу.
 13. Поняття і класифікація суб’єктів трудового права.
 14. 77.Поняття та види правової поведінки
 15. 16. Поняття та класифікація суб'єктів кримінального процесу .