Поняття правової роботи та юридичної служби.

Правова робота в суспільному виробництві - це нормотворча та правозастосовча діяльність, спрямована на правове забезпечення господарської діяльності та керування нею, пов'язана з питаннями відповідальності, взаємозв'язку ланок господарського механізму, посадових осіб та працівників, що забезпечує зміцнення законності, державної, планової та договірної дисципліни, господарського розрахунку в діяльності підприємств, організацій та установ.
Відповідно до Загального положення юридичні служби створюються в міністерствах та інших центральних органах державної виконавчої влади, підприємствах, установах, організаціях у формі самостійного структурного підрозділу (управління, відділу, бюро, сектора, групи] або запроваджується посада юрисконсульта відповідної категорії'. Юридична служба як частина апарату управління виконує функцію безпосереднього організатора правової роботи. Завданням юридичної служби є активний вплив на виробництво, сприяння найоптимальнішому режиму роботи підприємства, що базується на суворому дотриманні законності та державної дисципліни. На відміну від інших служб та підрозділів, юридична служба в цілому, на підприємстві, організації чи в установі, виконуючи специфічні функції, використовує тільки їй властиві форми та методи діяльності проведення правової експертизи нормативних актів підприємства та його підрозділів, контроль за виконанням норм права, зміцнення законності та правопорядку у сфері господарської діяльності та взаємовідносин, пропаганда правових знань. Крім того, юридична служба здійснює загальне керівництво та організацію правової роботи на підприємстві за допомогою правових методів, забезпечує умови для зміцнення законності в господарській діяльності, розробки та прийняття управлінських рішень, посилення державної, планової та трудової дисципліни. Маючи професійні знання та практику, співробітники юридичної служби впливають на правову роботу інших підрозділів, сприяють підвищенню рівня правової культури господарських керівників, спеціалістів та посадових осіб. Особливо зростає роль юридичної служби у правовій державі, де вона повинна бути основною ланкою охорони прав підприємства та його працівників, попередження правопорушень у сфері господарської діяльності та господарських взаємовідносин, ланкою, що має забезпечити гармонійне поєднання інтересів трудового колективу та держави. Основними завданнями юридичної служби є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів міністерствами, підприємствами, а також їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Правова робота в організаціях і установах. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме Поняття правової роботи та юридичної служби.:

 1. Перевірка діяльності юридичної служби як одна з основних найефективніших форм контролю за правовою роботою.
 2. Законодавство про організацію правової роботи та юридичну службу.
 3. Робота юридичної служби, пов'язана з підвищенням якості продукції.
 4. Роль юридичної служби В забезпеченні проведення аналізу здійснення позовної роботи.
 5. Основні напрями роботи юридичної служби щодо забезпечення дотримання трудового законодавства і зміцнення трудової дисципліни.
 6. Поняття та види суб'єктів правової роботи.
 7. Поняття, значення та основні види правової роботи у господарському комплексі.
 8. Поняття неправомірного поглинання та захоплення підприємств (рейдерства). Антирейдерські заходи з боку юридичної служби підприємства.
 9. Правовий статус працівників юридичної служби
 10. Кваліфікаційна характеристика співробітників юридичної служби.
 11. Організація правової роботи із забезпечення збереження майна.
 12. Відповідальність працівників юридичної служби.
 13. Основні напрямки правової роботи із забезпечення законності на підприємстві.
 14. Вимоги, що висуваються до керівників і працівників юридичної служби.
 15. 27-28. Поняття та ознаки правової норми. Абстрактна та казуальна форма правової норми.
 16. 4.Поняття та сутність правової держави. Становлення правової держави в Україні.