Організація правової роботи із забезпечення збереження майна.

Організація роботи із забезпечення збереження майна і боротьби з крадіжками та нестачами - один з найважливіших напрямів діяльності юридичних служб у сфері суспільного виробництва. Заходи щодо забезпечення збереження майна і боротьби з безгосподарністю розроблюються, як правило, у цілому по підприємству і мають предметний та чітко визначений характер.
Участь у розробці цих заходів юридичних служб є окремим напрямом їх правової роботи. Найпершим завданням юридичної служби, інших служб, структурних підрозділів і керівництва підприємства є забезпечення законності документів правового характеру, що полягає в перевірці відповідності вимогам законодавства проектів наказів, положень, інструкцій та інших правових документів з питань забезпечення збереження майна І боротьби з безгосподарністю. У цих документах повинні відбиватись питання охорони підприємства, організації' перепусткового режиму, прийняття продукції, зберігання і обліку матеріальних цінностей, випуску готової продукції, попередження крадіжок, інших втрат. Крім того, юридична служба разом з іншими службами та структурними підрозділами підприємства приймає участь у перевірці дотримання законодавства про охорону майна. Юридична служба повинна роз'яснювати керівнику підприємства, керівнику і працівникам відділу кадрів, іншим посадовим особам як пріавильно застосовувати трудове законодавство під час прийняття, призначення та переміщення матеріально відповідальних осіб. Ці питання повинні обов'язково узгоджуватись з бухгалтерією, забороняється приймати на матеріально відповідальні посади осіб молодше 18 років, а також осіб, які мають судимість за корисливі злочини або стосовно яких є вирок суду, який забороняє їм обіймати зазначені посади, договір про матеріальну відповідальність має бути укладений лише в письмовій формі. Іншим напрямом забезпечення збереження майна є створення необхідних умов для кількісного та якісного збереження матеріальних цінностей. Це можливо не лише за наявності складських приміщень, спеціально відведених територій або майданчиків, а й за умови надійної огорожі складського господарства, відповідного обладнання складських приміщень та інших місць зберігання, що виключало б можливість доступу до матеріальних цінностей сторонніх осіб бливе значення в питаннях збереження майна підприємства має суворе дотримання вимог прийняття продукції, що надходить, за кількістю та якістю. Приймаючи участь у цій Співробітники юридичної служби разом з працівниками інших служб і структурних підрозділів повинні виявляти недоліки та пор їння в організації складського господарства.
роботі, юридична служба здійснює контроль за дотриманням встановленого законодавством порядку приймання продукції, що надходить: контролює дотримання вимог приймання продукції з урахуванням особливостей окремих її видів, характеру господарських зв'язків, а також перевіряє відповідність кількості та якості продукції за даними у супровідних документах і в наявності; фіксує кількість та якість продукції, що надходить, у момент передавання її матеріально відповідальній особі на зберігання або під звіт; забезпечує відшкодування збитків, заподіяних неналежними діями контрагента (оформляє акти прийняття, які фіксують недоліки в продукції, що надійшла або її нестачу, що є основним доказом заподіяння шкоди); виявляє і вивчає причини недотримання вимог при прийняті продукції і вносить пропозиції щодо усунення недоліків. Важливим обов'язком юридичної служби є участь у роботі з ліквідації дебіторської заборгованості, забезпечення дотримання законодавства при списанні грошових і матеріальних цінностей. Разом з бухгалтерією юридична служба аналізує причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості, вживає заходів щодо її ліквідації (готує претензії, позовні заяви), попередження виникнення заборгованості, добровільного її погашення. Основними завданнями юридичної служби під час перевірки законності списання з бухгалтерського балансу Майна, боргів, нестач та інших втрат є забезпечення суворого дотримання посадовою особою встановленого порядку, а також вжиття заходів щодо відшкодування збитків і притягнення до відповідальності осіб, винних у незаконному списанні. З цією метою юрисконсульти обов’язково повинні перевіряти документи на списання і складати вмотивовані та обґрунтовані висновки. Ще одним важливим етапом у роботі щодо забезпечення збереження майна є підготовка та оформлення матеріалів про розкрадання, нестачі та інші порушення для передачі їх до суду, слідчих органів, а також з метою відшкодування збитків. Як основний організатор роботи, пов'язаної із забезпеченням збереження майна, юридична служба несе відповідальність за юридичне оформлення службами і структурними підрозділами матеріалів про втрати. Правильне оформлення і своєчасну передачу матеріалів про розкрадання та інші правопорушення до судово-слідчих органів, а також правильну подачу оформленого позову про стягнення з винних осіб компенсації за завдану шкоду - початкова стадія участі юридичної служби в організації і виконанні роботи з відшкодування збитків, нанесених підприємству. 54.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Правова робота в організаціях і установах. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме Організація правової роботи із забезпечення збереження майна.:

 1. Найважливіші напрями роботи юридичних служб із забезпечення збереження майна.
 2. Основні напрямки правової роботи із забезпечення законності на підприємстві.
 3. Законодавство про організацію правової роботи та юридичну службу.
 4. Поняття позовної роботи та її організація на підприємствах, в установах, організаціях
 5. 54.Дії слідчого по забезпеченню цивільного позову і можливої конфіскації майна.
 6. Поняття правової роботи та юридичної служби.
 7. Поняття та види правового режиму майна господарських організацій.
 8. 30. Механізми функціонування, проблеми збереження та забезпечення стабільності політичних систем.
 9. ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗА РОЗКРАДАННЯ МАЙНА НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ
 10. Поняття та види суб'єктів правової роботи.
 11. Поняття, значення та основні види правової роботи у господарському комплексі.
 12. КОНФІСКАЦІЯ МАЙНА. ВІДМІННІСТЬ КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА ЯК КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ ВІД ТАК ЗВАНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ, СТЯГНЕННЯ БЕЗПІДСТАВНО ПРИДБАНОГО МАЙНА, ВІДШКОДУВАННЯ ЗАПОДІЯНОЇ ЗЛОЧИНОМ ШКОДИ.
 13. Роль трудового колективу підприємства, установи, організації як суб'єкту правової роботи.
 14. 86. Дії слідчого і особи, що проводить дізнання, по забезпеченню цивільного позову і можливої конфіскації майна. Накладення арешту на майно.
 15. 9.5. Організація фінансової роботи з виконання бюджетів
 16. Предмет, система, завдання, джерела курсу 'Правова робота в організаціях і установах"