З 2. Облік договорів.і контроль за їх виконанням.

Укладені договори, що надходять на підприємство, реєструються у структурних підрозділах або службах, які відповідають за укладення конкретних договорів. Доцільно, щоб юридична служба підприємства також вела загальну реєстрацію договорів задля здійснення контролю за своєчасним укладенням договорів, проходженням узгодження проекту договору у відповідних службах підприємства, тобто виконувала функцію організатора договірної роботи.
У справі обліку виконання договірних зобов'язань важливе значення має визначення моменту або дня їх виконання, яким є день, коли продукцію було передано органу транспорту або зв’язку для відвантаження споживачеві в іншу місцевість або день складання приймально-передавального акту чи розписки про отримання продукції безпосередньо на складі споживача або постачальника. У деяких договорах (підряду на капітальне будівництво, надання послуг тощо) моментом виконання договору визнається день складання спільного акта передавання-приймання об'єкта або надання послуги, передавання документації. Моментом виконання зобов'язань замовником є день перерахування кредитору грошових сум, який визначається за календарним штемпелем установи банку на платіжному дорученні боржника Облік і контроль за виконанням договірних зобов'язань здійснюються відділами матеріально-технічного забезпечення, капітального будівництва, головного механіка, головного енергетика, збуту продукції та товарів. Юридична служба повинна періодично (щонайменше один раз на квартал) перевіряти дотримання встановленого порядку обліку виконання договорів. Рекомендується заводити окремі картки на кожного постачальника і споживача, де повинні зазначатися їх реквізити, номер та дата договору, найменування, кількість і період постачання продукції, дані про фактичні поставки продукції на підставі звітів та товарно-транспортних накладних, рахунків- фактур, інших документів, а також про помічені відхилення від договору.
З метою обліку та контролю виконання договорів важливо організувати прийом продукції і товарів за кількістю та якістю. Для цього на підприємстві потрібно розробити конкретні правила приймання продукції та посадові інструкції осіб, які приймають вантажі та відправляють виготовлену продукцію. При цьому необхідно визначити місце і порядок прийняття продукції залежно від виду вантажу і засобу його доставки, місце зберігання вантажу, кількість посадових осіб, які відповідають за організацію прийняття, осіб, які беруть участь у прийманні продукції, і осіб, які відповідають за аналіз продукції, терміни оформлення документів і передавання матеріалів юридичній службі для висунення претензій до постачальника. Майже такий самий порядок повинен бути встановлений і для відправлення готової продукції, товарів і вантажів, З метою забезпечення належного виконання договірних зобов'язань юридична служба підприємства здійснює загальний контроль за виконанням договорів згідно з методичними рекомендаціями про правове забезпечення виконання договірних зобов'язань щодо постачання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання та участі в цій роботі юридичних служб підприємств. 33.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Правова робота в організаціях і установах. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме З 2. Облік договорів.і контроль за їх виконанням.:

 1. 28. Трактування предмету контроль, господарський факт, як предмет контролю та хар-ки системи обліку його віддання.
 2. 4. Методи контролю за дотриманням вимог з виконання документів.
 3. Посвідчення договорів довічного утримання (догляду) та договорів про надання утримання.
 4. 18. Опишіть етапи організації і контролю виконання рішення
 5. Контроль за виконанням правових норм у діяльності підприємства.
 6. 15. Контроль за виконанням державного бюджету.
 7. Способизійснення податкового контролю. Облік платників податків.
 8. З6.Громадський контроль за дотриманням прав засуджених під час виконання кримінальних покарань.
 9. № _65_ Контроль стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності.
 10. 3. Організація менеджером ефективної системи контролю виконання завдань підлеглими та зворотного зв'язку із зовнішнього середовища.
 11. 28. Облік витрат від зменшення корисності за акціями в портфелі банку на продаж. Пояснити у яких випадках банк переходить від обліку акцій за справедливою вартістю до їх обліку за собівартістю . Як це впливає на процедуру переоцінки акцій.
 12. Перевірка документів, перевірки системи обліку і звітності як форми митного контролю.
 13. Принципи виконання бюджету. Органи, які забезпечують виконання бюджету.
 14. 29. Описати ситуації стосовно обліку цінних паперів при відображенні яких в системі обліку виникає потреба у здійсненні записів за рахунками 9350, 9360.