27. Критерії оцінювання діяльності юридичної служби.

Юристи підприємств є безпосередніми учасниками реалізації завдань, удосконалення виробництва, активно впливають на зміцнення госпрозрахунку, планової та договірної дисципліни, ведуть боротьбу з безгосподарністю і марнотратством, надають допомогу господарським керівникам і громадським організаціям у правовому вихованні кадрів.
На практиці склалися загальні критерії оцінки роботи юридичних служб незалежно від галузі, де головним є забезпечення порядку укладення договорів, збереження майна підприємств, належної якості продукції', дотримання законодавства про працю, посилення трудової дисципліни, правове виховання і правова пропаганда. Тому роботу юридичних служб має сенс порівнювати за термінами укладення договорів, враховуючи співвідношення своєчасно укладених договорів до загальної їх кількості, а також з огляду: на забезпечення інтересів підприємства в переддоговірних спорах співвідношення кількості спорів, вирішених в інтересах підприємства, до загальної кількості спорів; на рівень задоволення претензій, тобто забезпечення інтересів підприємства; на дотримання термінів висування та розгляду претензій і позовів, а також на одержані на цих підставах штрафи; на рівень відшкодування збитків, заподіяних посадовими та іншими особами; на рівень відшкодування шкоди, заподіяної виготовленням неякісної продукції; на дотримання законодавства про працю - рівень наказів, що були скасовані, кількість випадків поновлення на роботі; на рівень пропагандистської роботи (кількість прочитаних лекцій, проведених бесід, семінарів). На основі такого аналізу можна зробити не тільки висновки щодо ефективності діяльності юридичної служби, а й встановити, як юридична служба вплинула на кінцеві результати господарської діяльності, визначити рівень виконання договірних зобов'язань і отриманого прибутку.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Правова робота в організаціях і установах. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 27. Критерії оцінювання діяльності юридичної служби.:

 1. Перевірка діяльності юридичної служби як одна з основних найефективніших форм контролю за правовою роботою.
 2. Критерії оцінювання знань та вмінь
 3. 22. Критерії оцінювання рівня ліквідності інвестицій.
 4. 13. Критерії оцінювання рівня розвитку соціально-трудових відносин.
 5. Відповідальність працівників юридичної служби.
 6. 1.Психологічна служба в системі освіти. Мета, завдання, види та напрямки діяльності психологічної служби.
 7. Поняття правової роботи та юридичної служби.
 8. 38. Показники оцінювання рентабельності діяльності підприємства
 9. 19. Перевірка знань, умінь і навичок з математики. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
 10. Правовий статус працівників юридичної служби
 11. З. Етапи становлення і розвитку юридичної служби.
 12. Роль юридичної служби у зміцненні законності на підприємстві.
 13. Кваліфікаційна характеристика співробітників юридичної служби.
 14. 39 Структура діяльності фахівця юридичної сфери.
 15. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності.