З. Етапи становлення і розвитку юридичної служби.

Вперше про юрисконсульт згадується в декреті РНК “Про оплату праці службовців та працівників радянських установ' від 27 липня 1918 року, де всі працівники поділялись на чотири групи, кожна з яких поділялась, у свою чергу, на категорії.
Юрисконсульти були віднесені до II категорії першої групи відповідальних працівників. Спочатку контроль за діяльністю юрисконсультів був покладений на загальноконсультаційний відділ наркомату юстицГЇ. Але з лютого 1923 року контроль за їхньою діяльністю в порядку загального нагляду здійснювала прокуратура. Далі було ще кілька реорганізацій у цій сфері. На першому загальносоюзному засіданні юрисконсультів державної промисловості (17-22 травня 1925 р.) обговорювались актуальні питан-ня правового регулювання господарської діяльності держави. Того ж року РНК затвердила Положення про юрисконсультів державних підприємств і Положення про бюро юрисконсультів. Структурно юридичні служби діяли при керуючому органі підприємства і тільки йому підпорядковувались. Після другого всесоюзного засідання (20-25 березня 1927р.) було прийнято постанову "Про юрисконсультів державних установ, підприємств та кооперативних організацій і нагляд за їх діяльністю". Знову нагляд за законністю діяльності юрисконсультів здійснювала прокуратура. Після створення в 30-х роках галузевих наркоматів з власними юридичними службами, зв'язок цих служб з прокуратурою майже припинився. А в період Великої Вітчизняної війни посади юрисконсультів на багатьох підприємствах взагалі були скорочені (через особливі умови воєнного часу, зниження ролі договорів у народному господарстві тощо). Рада Міністрів СРСР постановою "Про укладення господарських договорів" від 21.04.49 року визнала за потрібне поновити діяльність юридичних служб у господарських органах. А вже починаючи з 1953 року у центральних і місцевих органах державної влади, на підприємствах, в організаціях і установах було створено юридичні служби. Новий етап розвитку і вдосконалення юридичних служб у народному господарстві почався під час економічної реформи 1965 року. Але тільки з прийняттям директивними органами постанови "Про покращення правової роботи в народному господарстві’ від 23 грудня 1970 року діяльність юридичних служб набрала вигляду стрункої системи. Основними завданнями юридичної служби є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів міністерствами, підприємствами, а також їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків. 4.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Правова робота в організаціях і установах. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме З. Етапи становлення і розвитку юридичної служби.:

 1. 11.Етапи розвитку становлення системи ЦСС в Україні.
 2. 107. Охарактеризуйте етапи становлення та розвитку командно-адміністративної системи в радянській Україні.
 3. 107. Охар-йте етапи становлення та розвитку командно-адміністративної системи в радянській Україні.
 4. Відповідальність працівників юридичної служби.
 5. 53. Етапи формування, становлення та розвитку соціальної політики в незалежній Україні. Законодавче та нормативно-правове забезпечення щодо здійснення соціальної політики в Україні.
 6. Поняття правової роботи та юридичної служби.
 7. Правовий статус працівників юридичної служби
 8. 12. Обов'язки юридичної служби підприємства.
 9. 27. Критерії оцінювання діяльності юридичної служби.
 10. Контроль юридичної служби за додержанням встановленого законодавством порядку приймання продукції.
 11. 43 Характеристика етапів розвитку юридичної психології
 12. Роль юридичної служби у зміцненні законності на підприємстві.
 13. Перевірка діяльності юридичної служби як одна з основних найефективніших форм контролю за правовою роботою.
 14. Кваліфікаційна характеристика співробітників юридичної служби.
 15. Вимоги, що висуваються до керівників і працівників юридичної служби.
 16. Робота юридичної служби, пов'язана з підвищенням якості продукції.
 17. Роль юридичної служби В забезпеченні проведення аналізу здійснення позовної роботи.
 18. Основні напрями роботи юридичної служби щодо забезпечення дотримання трудового законодавства і зміцнення трудової дисципліни.