5. Шляхи підвищення стимулювання персоналу до підвищення якості і ефективності праці.

Поняття мотивації тісно зв'язано з проблемою управління персоналом.

Форми стимулювання поділяються на 4 групи:

1. Основна матеріальна винагорода розглядається як базисна для будь-якої країни і умов праці.

2. Компенсації - специфічний набір інструментів стимулювання робітників в м/н фірмі (особливо при закордонних призначеннях).

3. Нематеріальне стимулювання представляє собою класичні форми мотивації співробітників без матеріального винагородження (подяки, нагороди, заохочення, нова робота, дострокове просування), а також ігри, конкурси, програми загального, спеціального навчання.

4. Змішане стимулювання використовує комбіновані (матеріальні і нематеріальні) форми і тому є необхідним доповненням до основного стимулювання і компенсації.

---------------------------------------------------©KVV-----------------------------------------------------

17.

<< | >>
Источник: Шпаргалка - «Організація праці менеджера». 2017
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 5. Шляхи підвищення стимулювання персоналу до підвищення якості і ефективності праці.:

 1. 28. Опишіть шляхи підвищення ефективності управлінських рішень
 2. 5. Шляхи підвищення оперативності, ефективності і культури управління підприємством.
 3. 2. Шляхи підвищення результативності та ефективності економічної політики в умовах української економіки (35 б.)
 4. 227.Основні методичні вимоги до уроку з економіки та шляхи підвищення його ефективності.
 5. 4. Шляхи скорочення витрат робочого часу на проведення ділових нарад, зборів і засідань,та підвищення їх ефективності.
 6. 96. Переваги та недоліки ігрових методів навчання економіки у порівнянні з традиційними. Шляхи підвищення ефективності застосування ігрових методів в економічній освіті.
 7. 96. Переваги та недоліки ігрових методів навчання економіки у порівнянні з традиційними. Шляхи підвищення ефективності застосування ігрових методів в економічній освіті.
 8. Робота юридичної служби, пов'язана з підвищенням якості продукції.
 9. 6. Розкрити методи і показники оцінювання ефективності програм підготовки та підвищення кваліфікації в організації.
 10. Охарактеризуйте засоби підвищення ефективності презентації бізнес-плану.
 11. 10. Комунікаційні бар’єри і підвищення ефективності міжнародних комунікацій
 12. 5. Стимулювання праці персоналу через оплату праці.
 13. Охарактеризуйте засоби підвищення ефективності презентації бізнес-плану. (Див.39)
 14. 5. Способи підвищення освітньо-професійного рівня управлінського персоналу.
 15. 5. Основні напрямки НОП та визначальні фактори підвищення продуктивності роботи управлінського персоналу.
 16. 1. Основні напрямки НОП та визначальні фактори підвищення продуктивності роботи управлінського персоналу.
 17. 2) Уроки сучасної глобальної фінансово-економічної кризи та перспективи підвищення ефективності анти циклічної політики держави.(35 б.)
 18. 5. Стимулювання праці персоналу через порядок дисципліну і справедливість.
 19. Підвищення ефективності використання державних запозичень 6.1. Розмір державного боргу і економічна (валютно-фінансова) безпека держави
 20. 20.Розкрити взаємозв'язок між економічною, соціальною та організаційною складовими ефективності менеджменту персоналу. Навести показники оцінювання ефективності менеджменту персоналу.
- Антикризисное управление - Государственное и муниципальное управление в Р. Беларусь - Государственное и муниципальное управление в России - Державне і муніципальне управління в Україні - Информационные технологии в менеджменте - Исследование систем управления - История менеджмента - Контроллинг - Корпоративная социальная ответственность - Корпоративное управление - Международный менеджмент - Менеджмент организаций - Менеджмент-консалтинг - Моделирование бизнес-процессов - Организационное поведение - Организация труда менеджера - Основы менеджмента - Производственный менеджмент - Реинжиниринг бизнес-процессов - Риск-менеджмент - Сбалансированная система показателей - Сравнительный менеджмент - Стратегическое управление - Теория государственного управления - Теория организации - Управление знаниями - Управление изменениями - Управление качеством - Управление конкурентоспособностью - Управление персоналом - Управление проектами - Управленческие решения - Философия управления - Этика и культура управления -