5. Шляхи підвищення оперативності, ефективності і культури управління підприємством.

Застосовують наступні шляхи:  правильне, раціональне використання робочого часу;  правильне організування роботи і відпочинку;  використання робочої сили;

 надання чітко визначених повноважень, обов’язків;  контроль за виконанням завдань підлеглих;  правильна організація роботи усіх підлеглих;  делегування повноважень;  правильне ставлення до підлеглих;  мотивування працівників;  чітко визначені цілі підприємства та шляхи і засоби їх досягнення;  формування у підлеглих відчуття патріотизму.

==================================================================

-8-

<< | >>
Источник: Шпаргалка - «Організація праці менеджера». 2017
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 5. Шляхи підвищення оперативності, ефективності і культури управління підприємством.:

 1. 5. Шляхи підвищення стимулювання персоналу до підвищення якості і ефективності праці.
 2. 28. Опишіть шляхи підвищення ефективності управлінських рішень
 3. 2. Шляхи підвищення результативності та ефективності економічної політики в умовах української економіки (35 б.)
 4. 227.Основні методичні вимоги до уроку з економіки та шляхи підвищення його ефективності.
 5. 4. Шляхи скорочення витрат робочого часу на проведення ділових нарад, зборів і засідань,та підвищення їх ефективності.
 6. 96. Переваги та недоліки ігрових методів навчання економіки у порівнянні з традиційними. Шляхи підвищення ефективності застосування ігрових методів в економічній освіті.
 7. 96. Переваги та недоліки ігрових методів навчання економіки у порівнянні з традиційними. Шляхи підвищення ефективності застосування ігрових методів в економічній освіті.
 8. 6. Розкрити методи і показники оцінювання ефективності програм підготовки та підвищення кваліфікації в організації.
 9. Охарактеризуйте засоби підвищення ефективності презентації бізнес-плану.
 10. 10. Комунікаційні бар’єри і підвищення ефективності міжнародних комунікацій
 11. Охарактеризуйте засоби підвищення ефективності презентації бізнес-плану. (Див.39)
 12. 2) Уроки сучасної глобальної фінансово-економічної кризи та перспективи підвищення ефективності анти циклічної політики держави.(35 б.)
 13. 1. Критерії якості та ефективності управління
- Антикризисное управление - Государственное и муниципальное управление в Р. Беларусь - Государственное и муниципальное управление в России - Державне і муніципальне управління в Україні - Информационные технологии в менеджменте - Исследование систем управления - История менеджмента - Контроллинг - Корпоративная социальная ответственность - Корпоративное управление - Международный менеджмент - Менеджмент организаций - Менеджмент-консалтинг - Моделирование бизнес-процессов - Организационное поведение - Организация труда менеджера - Основы менеджмента - Производственный менеджмент - Реинжиниринг бизнес-процессов - Риск-менеджмент - Сбалансированная система показателей - Сравнительный менеджмент - Стратегическое управление - Теория государственного управления - Теория организации - Управление знаниями - Управление изменениями - Управление качеством - Управление конкурентоспособностью - Управление персоналом - Управление проектами - Управленческие решения - Философия управления - Этика и культура управления -