Задать вопрос юристу

§ 26. Види правових норм.

Це, по суті, класифікація правових норм. Класифікація норм права дозволяє краще визначити місце правових норм в системі прав і їх взаємозв'язки; вияснити функції правових норм і їх роль в механізмі правового регулювання; вона дає схему шляхів і засобів правового впливу на суспільні відносини; можливість значно покращати правотворчу і правозастосовчу діяльність в державі.
Класифікація норм права на види є продовженням розгляду структури системи права, але на більш вищому рівні, ніж струк­тура норми права. Найбільш повну класифікацію норм права на види дав проф. П.М. Рабинович (Львів). Для класифікації існує більше 7 критеріїв. Найбільш основні можна привести такі: 1) по функціональній ролі в механізмі правового регулювання; - первинні, відправні і вторинні (доповнюючі). Всі вони нео­днорідні і серед них можна виділити: норми-начала, норми-прин­ципи, норми-аксіоми; норми-презумпції, норми-дефініції; - нор­ми-правила поведінки людей. Вони вказують на права і обов'язки суб'єктів суспільних відносин, вид і міру санкції за правопору­шення; - загальні і спеціальні; вони відрізняються за ступенем загальності і об'ємом (сферою дії). Наприклад, в кожному кодексі є розділи: загальна і особлива частина і, відповідно, види норм; 2) по предмету правового регулювання, або залежно від галузі права: конституційні, адміністративні, норми цивільного права, норми трудового права, норми кримінального права, норми земельного права, норми фінансового права, …. екологічного …., …. процесуального права; 3) по методу правового регулювання: імперативні (владні при­писи), диспозитивні (автономні), заохочувальні (стимулюючі), рекомендуючі; 4) за формою вираження припису правових норм або залежно від встановлення і реалізації юридичних прав і обов'язків: уповноважуючі, зобов'язуючі, заборонні; 5) по суб'єктах правотворчості: норми представницьких органів державної влади, ….. глави держави (Президента), …. органів держав­ного управління, ….. громадських об'єднань органів місцевого са­моврядування тощо.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Питання на іспит “Теорія держави і права”. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме § 26. Види правових норм.:

 1. Поняття і види фінансово-правових норм.
 2. 1. Види правових норм, які регулюють ринок цінних паперів.
 3. б) причины и способы возникновения права, правовых норм. Признаки, отличающие право от социальных норм
 4. § 33. Поняття і види тлумачення норм права. Суб'єкти і значення тлумачення норм права.
 5. Поняття, ознаки, структура норм транспортного права. Види норм транспортного права
 6. 47. Стадии процесса применения норм права, акты применения правовых норм: понятие, особенности, виды.
 7. ВИДИ НОРМ ПРАВА.
 8. Поняття і види норм митного права.
 9. 29. Правовые нормы в системе социальных норм. Понятие социальных норм, их основные виды.
 10. 7.Поняття та види норм митного права.
 11. 85. Применение правовых норм и стадии процесса применения норм права.