Задать вопрос юристу

§ 29. Стадії правотворчого процесу.

Зміст нормотворчості складається з послідовно здійснюваних організаційних дій, що утворять у своїй сукупності те, що називають правотворчим процесом. Це технологія створення нормативних актів і доведення їхніх розпоряджень до адресатів.
Сам правотворчий процес у силу його суспільно-політичного значення регулюється конституційними й іншими юридичними нормами. Правотворчий процес складається з ряду стадій. 1. Стадія законодавчої (більш широко— нормотворчої) ініціативи. Мова йде про первинну офіційну дію компетентного суб'єкта, що складає у внесенні в правотворчий чи орган пропозиції про видання нормативного акта, чи підготовленого проекту акта. Коло суб'єктів, що володіють правом законодавчої ініціативи, строго обкреслений у законодавстві, тому що законодавча ініціатива, на відміну від будь-якого іншого звертання в правотворчий орган із законопроектом, припускає юридичний обов'язок компетентного органа розглянути проект, що надійшов, чи пропозиція. 2. Рішення компетентного органа про необхідність видання акта, виробленню його проекту, включенні в план законопроектних робіт і т.п. 3. Розробка проекту нормативного акта і його попереднє обговорення. Процедури того й іншого розрізняються в залежності від важливості проекту, від того, кому доручена його розробка, а також від характеру майбутнього нормативного акта (загальнодержавний чи акт відомчий). Найбільш важливі проекти виносяться на всенародне обговорення. У підготовці інших беруть участь консультативні групи вчених і фахівців. 4. Розгляд проекту нормативного акта в тім органі, що уповноважений його прийняти. 5. Прийняття нормативного акта. 6. Доведення змісту прийнятого акта до його адресатів. При виробленні правових норм, виданні нормативних актів і наступної їхньої систематизації використовується ряд правил для забезпечення досконалості законодавства. Сукупність усіх цих правил, засобів і прийомів утворить законодавчу техніку.
Якщо до названих правил додати правила, засоби і прийоми формулювання, з'ясування й обробки індивідуальних правових актів, одержимо юридичну техніку. Деякі її вимоги є загальними як для нормативних, так і для індивідуальних актів. Наприклад, вимоги культурності (загальної і юридичний) акта: доцільність, законність, грамотність, правильна форма, раціональна структура, наявність зовнішніх атрибутів і т.п. Поняття законодавчого процесу (для порівняння) Поняття законодавчого процесу має на увазі його тлумачення в двох значеннях: по-перше, як порядок діяльності по створенню і прийняттю чи закону іншого нормативного акта; по-друге, як саму цю діяльність. Законодавчий процес безпосередньо як діяльність здійснюється законодавчим органом - чи парламентом главою держави. У визначених випадках у законодавчому процесі може брати участь уряд, а іноді, у рідких випадках, він здійснюється за допомогою особливої процедури - референдуму. Необхідно відрізняти поняття законодавчого процесу від законотворчості, оскільки останнє є більш широким поняттям, що охоплює не тільки власне створення закону, але і включає оцінку його ефективності і можливість наступного коректування. У законотворчості беруть участь суб’єкти, що ніякими спеціальними правами в даній області не володіють ("групи тиску", дослідницькі центри і т.д.). У відмінності від вищесказаного, законодавчий процес, як порядок діяльності, є більш складним явищем і вимагає більш детального вивчення. Законодавчий процес має свої стадії. Можна виділити чотири основні стадії цього процесу: 1) законодавча ініціатива, тобто внесення законопроекту чи законопропозиції; 2) розгляд законопроекту в парламентських палатах і комітетах (комісіях); 3) прийняття закону; 4) санкціонування, промульгація й опублікування закону; цю стадію іноді розділяють на санкціонування (підписання) главою держави і промульгацію з офіційним опублікуванням.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Питання на іспит “Теорія держави і права”. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме § 29. Стадії правотворчого процесу.:

 1. 59. Процес застосування права. Стадії правозастосовного процесу.
 2. Поняттята головні принципи бюджетного процесу. Стадії бюджетного процесу.
 3. 39. Охарактеризуйте основні стадії інноваційного процесу.
 4. Стадії, етапи, фази процесу консультування
 5. 37. Бюджетний процес, його стадії та терміни здійснення.
 6. 1. Поняття кримінального процесу. Стадії кримінального процесу.
 7. 46. Соціальний процес формування права и правотворчість (нормотворчість). Стадії правотворчості (нормотворчості).
 8. Об'єкти та суб'єкти угод приватизації, стадії приватизаційного процесу.
 9. Планирование правотворч-й деят-ти. Виды планов.
 10. 30. Двосторонній характер процесу навчання. Учіння як процес засвоєння учнями знань, умінь, навичок. Психологічні основи процесу навчання.
 11. 1. Поняття кримінального процесу. Кримінальний процес і правосуддя. Кримінальний процес і оперативно-розшукова діяльність.
 12. 24.Цілісний педагогічний процес – основний фактор творчого розвитку особистості. Суб’єкти навчального процесу.
 13. 7. Система кримінального процесу. Загальна характеристика стадій кримінального процесу.
 14. 8. Педагогічний процес у ВНЗ: його сутність, структура та рушійні сили. Закономірності педагогічного процесу у ВШ.
 15. 87. Ринкова модель реалізації інвестиційного процесу. Основні етапи інвестиційного процесу.