Задать вопрос юристу

§ 60. Правове виховання (ПВ): поняття, способи, методи, ефективнiсть.

ПВ- це цілеспрямована, послідовна, систематична діяльність держави і її органів, а також громадських об’єднань і організацій по формуванню певної системи правових знань, вмінь і навичок, правового мислення, правових почуттів почуття права , законності, почуття поваги до права і закону, почуття поваги до тих соціальних цінностей, які регулюються і охороняються правом і законодавством.
ПВ здійснюється в певних формах. Їх більше 20, але основними є: 1. Правова освіта - найбільш ефективна і результативна форма, оскільки вона дає певну систему правових знань. Здійснюється в школах, технікумах, вузах, курсах підвищення кваліфікації. 2. Правова пропаганда - розповсюдження певних правових ідей, законодавства серед великої кількості населення - напр. Правові програми по TV( Людина і закон), трансляції по радіо, окремі лекції. 3. Правова агітація - розповсюдження правових ідей, знань серед невеликої кількості населення. - здійснюється, як правило, безпосередньо агітатором. Це можна спостерігати під час виборів, коли агітують не тільки за кандидата, але й за прийняття певного закону тощо. 4. Правова просвіта - дуже тісно пов’язана з правовим навчанням і пропагандою, але має обмежені завдання - дати певні знання з тих чи інших питань права і законодавства, роз’яснити діюче законодавство. 5. Правомірна соціально-активна діяльність чи поведінка - форма ПВ, яка здійснюється практично в процесі реалізації норм права: використання, дотримання, виконання і застосування. Напр. Участь в охороні громадського порядку, чергування. Методи ПВ - це сукупність прийомів або способів, при допомозі яких здійснюється формування правових знань, вмінь і навичок, а також формуються почуття поваги до права, до закону і тих соціальних цінностей, які охороняються і регулюються правом. До методів ПВ відносяться: метод переконання, покарання, позитивного прикладу, наочності, розв’язання юридичних казусів, заохочення, критика і самокритика, метод навіювання, наслідування тощо. ПВ може бути ефективним лише тоді, коли воно здійснюється на основі певних принципів: має певну систему, здійснюється цілеспрямованості безперервно, має послідовність, забезпечено певними засобами і кадрами.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Питання на іспит “Теорія держави і права”. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме § 60. Правове виховання (ПВ): поняття, способи, методи, ефективнiсть.:

 1. Розкрити сутність поняття «виховання», мета і завдання сучасного виховання.
 2. 42. Правове виховання і його форми. Правова інформованість. Цілі правового виховання.
 3. б) Методы, способы, типы правового регулирования
 4. 70. Методы, способы и типы правового регулирования.
 5. 70. Методы, способы и типы правового регулирования.
 6. 11.1.2. Приемы, способы, методы и типы правового регулирования
 7. 35) Методи, прийоми, форми та засоби виховання. Методи формування свідомості особистості
 8. 138 Правовое регулирования: поятие,Структура и содержание, методы, способы.
 9. Поняття, предмет та метод правового регулювання митного права.
 10. 47.Правова соціалізація та правове виховання
 11. 4.Поняття, предмет та метод правового регулювання митного права.
 12. 48. Завдання та система правового виховання
 13. 45. Правове виховання студентів.
 14. 33. Коллективные методы решений: «мозговой штурм», метод Дельфи и метод «кингисе». Характер содержания и способы реализации этих методов.