Задать вопрос юристу

§ 22. Поняття і види нормативного регулювання в суспільстві.

Соціальна норма - це історично зумовлене правило поведінки чи діяльності людей, що має загальний характер, встановлюється різноманітними суб‘єктами, забезпечується різними засобами громадського чи державного впливу і спрямоване на регулювання і охорону різноманітних суспільних відносин і соціальних цінностей.
Нормативне регулювання - це сукупність соціальних норм. Всі соціальні норми залежно від їх ролі і місця в системі соціального регулювання поділяються на правові(юридичні), моральні, політичні, естетичні, норми громадських організацій, релігійні норми, корпоративні норми, звичаї і традиції. 1.Моральні- такі правила поведінки, що встановлюються різними суб’єктами і виражаються в категоріях "добра і зла", "справедливості і несправедливості" і можуть регулювати майже всі суспільні відносини(християнська мораль). 2.Політичні- регулюють політичні відносини між різними суб’єктами і ними встановлюються(статут політичної партії). 3.Естетичні- регулюють ставлення людей до порядку оформлення і оцінки предметів матеріальної і духовної культури з позицій краси зручності якості. 4.Релігійні- регулюють відправлення релігійних культів, ставлення людей до Бога і навколишнього світу. 5.Корпоративні- встановлюються громадськими організаціями для своїх членів. 6.Звичаї- правила поведінки, що склалися історично в результаті їх багаторічного застосування на основі звичок (весілля, хрестини). Норми права регулюють найважливіші економічні, політичні, моральні та інші соціальні відносини. В правових нормах виражається економічна політика держави чи суспільства; в них закріплюється політична система; вони регулюють діяльність політичних партій і інших громадських організацій. Вони закріплюють основні права людини(на життя, працю…). Норми права офіційно встановлюються державною владою, виражені в законах і інших нормативних актах, є загальнообов’язковими і охороняються державою від порушень.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Питання на іспит “Теорія держави і права”. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме § 22. Поняття і види нормативного регулювання в суспільстві.:

 1. 19.Соціологія права. Правова соціалізація. Суспільна думка про право.
 2. 31. Поняття і структура правосвідомості. Правове мислення. Правовий менталітет.
 3. 72. Поняття держави . Сильна і слабка держава . Держава і громадянське суспільство.
 4. 12. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА ТА ЇЇ ЕЛЕМЕНТИ.
 5. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ОЗНАКИ, ПРИНЦИПИ.
 6. ДЖЕРЕЛА ПРАВА, ЇХ ВИДИ ТА ОЗНАКИ.
 7. ПОНЯТТЯ ЮРИДИЧНОЇ СИЛИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ.
 8. § 21. Виникнення і поняття права.
 9. § 22. Поняття і види нормативного регулювання в суспільстві.
 10. Поняття кіберзлочинності, кіберзлочину й комп’ютерного злочину
 11. 1.2. Види судової юрисдикції
 12. Поняття, сутність, зміст та ознаки особистих немайнових прав осіб, що не досягли повноліття
 13. Види та класифікація особистих немайнових прав осіб, що не досягли повноліття