Основні напрямки реформи системи пенсійного забезпечення.

Рівень 1 – солідарна система; Рівень 2 – загальнообов’язкова накопичу вальна система; Рівень 3 –добровільна недержавна система пенсійних заощаджень. Реформа першого рівня ( солідарної системи) передбачає збереження права виходу на пенсію в 55 і 60 років, з одночасним наданням можливості більш пізнього виходу на пенсію з підвищенням розмірів пенсій.
Перший рівень являтиме собою солідарну систему пенсійних виплат, внесків до якої сплачуватимуться усіма працюючими громадянами країни та їх роботодавцями. За рахунок цих коштів і виплачуватимуться страхові пенсії та встановлюватиметься мінімальний рівень пенсійних виплат пенсіонерам. Особам, які матимуть страховий стаж та/або розмір заробітку , з якого сплачувались пенсійні страхові внески, а отже низькі розміри пенсій, передбачається надання цільової допомоги, що дозволить забезпечити їм доходи на рівні мінімальних соціальних стандартів в Україні, які будуть встановлені, виходячи з реальних фінансових можливостей Державного бюджету та Пенсійного фонду. У реформованій солідарній системі розмір пенсії залежатиме від розміру заробітної платні, з якої сплачувались пенсійні внески та страхового стажу, протягом якого вони сплачувались. Створення Другого рівня пенсійної системи означатиме запровадження в нашій країні системи загальнообов’язкового накопичу вального пенсійного страхування. Суть такої системи полягатиме у тому, що частина обов’язкових внесків до пенсійної системи (загальний рівень пенсійних відрахувань залишиться незмінним) накопичуватиметься у єдиному Накопичувальному фонді і обліковуватиметься на індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках громадян які (та на користь яких) сплачуватимуть такі внески. Ці кошти інвестуватимуться в економіку країни з метою отримання інвестиційного доходу і захисту їх від інфляційних процесів. Третій рівень пенсійного забезпечення передбачено створювати у вигляді системи добровільного недержавного пенсійного забезпечення за пенсійними схемами з визначеними внесками, які вимагають менших адміністративних витрат.
Основу такої системи будуть становити недержавні пенсійні фонди, які за типами поділятиметься на відкриті, корпоративні та професійні. Відкриті пенсійні фонди будуть створюватись юридичними особами, учасниками цих фондів будуть громадяни, які здійснюватимуть туди добровільні пенсійні внески. Такі фонди можуть бути створені і на муніципальному рівні, що розширить можливості регіонів у вирішенні соціальних питань. Корпоративні пенсійні фонди будуть створюватись роботодавцями і учасниками таких фондів будуть громадяни, пов’язані трудовими відносинами з цими роботодавцями. При створенні корпоративних пенсійних фондів роботодавці братимуть на себе безумовне зобов’язання сплачувати додаткові пенсійні внески на користь працівників. Професійні пенсійні фонди створюватимуться об’єднаннями громадян або юридичних осіб за професійною ознакою. Учасниками таких фондів будуть громадяни, пов’язані за родом їх професійної діяльності. Іншою формою заощаджень у межах третього рівня буде відкриття пенсійних депозитів рахунків у банківських установах або страхових організаціях за ініціативою окремої особи. В рамках цієї системи працівники матимуть можливість, у разі бажання і досить високого заробітку, додатково до заощаджень у Накопичувальному фонді , перерахувати внески до обраного ними недержавного пенсійного фонду. Трирівнева пенсійна система дозволить розподілити між трьома її складовими ризики, пов’язані із змінами в демографічній ситуації ( до чого більш чутлива солідарна система) та з коливаннями в економіці і на ринку капіталів (що більше відчувається у накопичувальній системі). Такий розподіл ризиків дозволить зробити пенсійну систему більш фінансово збалансованою та стійкою, що застрахує працівників від зниження загального рівня доходів після виходу на пенсію і є принципово важливим та вигідним для них.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Питання з «Права соціального забезпечення». 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме Основні напрямки реформи системи пенсійного забезпечення.:

 1. 62. Загальні умови пенсійного забезпечення за солідарною пенсійною системою
 2. Основні напрямки правової роботи із забезпечення законності на підприємстві.
 3. 34. Пенсійне страхування та пенсійне забезпечення: загальна характеристика
 4. 59. Структура системи страхового пенсійного забезпечення в Україні
 5. Пенсійна реформа в У. Джерела пенсійного фонду.
 6. Умови пенсійного забезпечення військовослужбовців.
 7. Пенсійне забезпечення державних службовців.
 8. 82. Пенсійне забезпечення державних службовців
 9. 84. Пенсійне забезпечення народн. депутатів
 10. 3агальна характеристика Закону України від 9 липня 2004 р. «Про недержавне пенсійне забезпечення».
 11. Поняття та види юридичних фактів у сфері пенсійного забезпечення.
 12. Умови пенсійного забезпечення прокурорів та слідчих.