22.Волонтерська робота – фундамент громадського суспільства. Основні риси волонтерства та напрямки діяльності.

Волонтерство – діяльність, спрямована на допомогу іншим, яка здійснюється не заради грошової компенсації, матеріальної користі й не ґрунтується на примусі. Без участі волонтерів важко уявити громадські організації й благодійність взагалі, без них унеможливлюється якісний суспільний контроль за діями влади та бізнесу.

Без волонтерів бракує енергії для будівництва суспільства, не вистачає сил і часу на людей, які потребують допомоги, не достатньо творчого потенціалу для розв’язання соціальних проблем.

Міжнародною експертною групою з питань волонтерства та соціального розвитку в 1999 р. були визначені три характерні особливості волонтерської діяльності:

–діяльність має бути неприбутковою;

–діяльність повинна бути добровільною, згідно з особистою волею індивідуума;

–діяльність повинна бути корисною кому-небудь, не тільки волонтеру, або суспільству загалом.

Для України, як і для всього світу, волонтерство є актуальним і важливим з різних причин.

По-перше, як свідчить багаторічний досвід використання праці волонтерів, це ефективний спосіб вирішувати складні проблеми окремої людини, суспільства та довкілля, які часто виникають на ґрунті недостатньої турботи про суспільне благо.

По-друге, волонтерство приносить у соціальну сферу нові, як правило, творчі та сміливі ідеї щодо вирішення найгостріших і найскладніших проблем. Тому саме завдяки йому безвихідні, на перший погляд, ситуації знаходять своє вирішення.

По-третє, волонтерство – це спосіб, за допомогою якого кожний представник суспільства може брати участь у покращенні якості життя.

По-четверте, це механізм, за допомогою якого люди можуть прямо адресувати свої проблеми тим, хто здатний їх вирішити.

Волонтерська робота допомагає людям досягти більшого впливу на власне життя. Зокрема участь у волонтерській діяльності людей, які самі потребують допомоги (самотні пенсіонери, люди з особливими потребами, малозабезпечені, люди з алкогольною та наркотичною залежністю в минулому тощо), зарекомендувала себе як шлях, що допомагає їм змінити своє життя на краще.

Допомагаючи іншим, вони стають упевненими у своїх силах, здібностях, опановують нові навички та встановлюють нові соціальні зв'язки. Також волонтерство дає змогу людині знайти себе та привнести у своє життя ті цінності та звички, які дозволять їй мати здорове, продуктивне й насичене життя.

Волонтерська діяльність провадиться за такими напрямами:

надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

надання соціальних послуг дітям та молоді, що перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з інвалідністю, хворобою, сирітством, безпритульністю, малозабезпеченістю, конфліктами і жорстоким ставленням у сім'ї;

надання волонтерської допомоги з метою підтримки малозабезпечених, безробітних, багатодітних, бездомних, безпритульних, осіб, що потребують соціальної реабілітації;

здійснення догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують підтримки та допомоги;

надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам злочинів, біженцям;

надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;

проведення заходів, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища, збереженням культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам'яток історії та культури, місць поховання;

сприяння проведенню заходів національного та міжнародного значення, пов'язаних з організацією масових спортивних, культурних та інших видовищних і громадських заходів;

надання волонтерської допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.

<< | >>
Источник: Ответы по коррекционно-реабилитационным службам. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 22.Волонтерська робота – фундамент громадського суспільства. Основні риси волонтерства та напрямки діяльності.:

 1. 41. Принципи, основні напрямки і зміст діяльності дитячих громадських організацій та об’єднань в Україні. Закон України «Про молодіжні, дитячі та громадські організації».
 2. 9. Основні функції та напрямки роботи ЦСССДМ.
 3. Основні напрямки правової роботи із забезпечення законності на підприємстві.
 4. 48. Основні напрямки державної діяльності Директорії УНР.
 5. 9.Сутнісні риси та основні сфери діяльності ТНК
 6. 5. Основні напрямки НОП та визначальні фактори підвищення продуктивності роботи управлінського персоналу.
 7. 1. Основні напрямки НОП та визначальні фактори підвищення продуктивності роботи управлінського персоналу.
 8. 28.Суб’єкти, об’єкти, принципи, основні напрямки державної політики у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю.
 9. 49. Система роботи класного керівника. Зміст, напрямки, форми і методи роботи класного керівника.
 10. 30. Поняття, структура та принципи життєдіяльності громадського суспільства.
 11. Поняття суспільства. Основні філософські концепції суспільства.
 12. Напрямки і форми роботи класного керівника.
 13. 21. Напрямки роботи з батьками з валеологічного виховання дошкільників
 14. 91.ГРОМАДЯНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА. 92. РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ.
 15. 74 Рівні інтеграції особистості у роботах Г.Оллпорта: риси,настановлення, звички.
- Воспитательный процесс - Дидактика - Дошкольное образование - Логопедия - Методика преподавания биологии - Методика преподавания в начальной школе - Методика преподавания изобразительного искусства - Методика преподавания иностранных языков - Методика преподавания информатики - Методика преподавания истории - Методика преподавания литературы - Методика преподавания математики - Методика преподавания МХК - Методика преподавания начертательной геометрии и инженерной графики - Методика преподавания права - Методика преподавания психологии - Методика преподавания русского языка - Методика преподавания технологии - Методика преподавания экономики - Методика физвоспитания - Методология педагогики - Основы педагогики - Педагогика высшей школы - Профессиональное образование - Системы образования - Социальная педагогика - Специальная (коррекционная) педагогика - Управление процессами ОУ - Философия образования -