88. ДР зайнятістю н-ня

ДР використовує певні правові, організаційні та наукові важелі. Вони забезпечують управління ринком праці та стимулювання зайнятості н-ня. Правові заходи. Головним чинником прав рег ринку праці є Закон У «Про зайнятість н-ня», зміни й доповнення до нього ян закони, підзаконні акти та розпорядчі документи уряду.
Організаційні заходи : Активні (створення додаткових сфер зайнятості; професійна орієнтація н-ня, підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів; посилення мобільності робочої сили; надання допомоги в працевлаштуванні, в разі труд міграції) Пасивні (наукове асигнування коштів на часткове відшкодування безробітним утрати доходів, на забезпечення дострокового виходу на пенсію та ін грошові допомоги – ці заходи не впливають на регулювання D та S роб сили). Наукові заходи: наукове обгрунтування державної політики зайнятості н-ня , наукове забезпечення анілізу проблем зайнятості н-ня на ринку праці; оцінка стану та перспектив розвитку та формування ринку праці Укр, визначення пріоритетних досліджень у цій сфері. Вітчизняні економісти та дослідники переконані, що на даному етапі становлення нової економічної системи ситуація на ринку праці Укр потребує активного д-ного регулювання бо інакше неминуче «обвальне» зростання безробіття та ускладнення ситуації на ринку праці в цілому. Для гарантованого забезпечення прожитко-вого мін здійснюється ДР оплати праці. 2 частини оп праці: основна-визначається тарифними ставками та посадовими окладами; додаткова. За сучасних умов застосовується д-не та договірне регулювання оп праці. Методи прямого ДР: встановлення мін з\п та ін д-них норм та гарантій оп праці, умов та розмірів оп праці, мах посадових окладів керівників д-них під-в. Непрямі: регулювання фонду споживання, через оподаткування підп-в та доходів працівників та ін. Договірне регул оп пр найманих працівників здійснюється на базі системи тарифних угод, що укладаються на міжгалузевому, виробничому, галузевому рівнях. Основним елементом ДР праці є мін з\п. Держава запроваджує тарифну с-му , форми й с-ми опл пр, єдині тарифні умови опл пр. Для рег фонду споживання та фонду опл пр визначається показник сер з\п.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка на экзамен - Государственное регулирование экономики Украины. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 88. ДР зайнятістю н-ня:

  1. Повна і неповна зайнятість.
  2. 48. Зайнятість та відтворення сукупної робочої сили.
  3. 25. Зайнятість та категорії зайнятих осіб за вітчизняним законодавством.
  4. 66.Cвідоцтво про право на зайнятість нотаріальною діяльністю та підстави його аналювання.
  5. 150.Обгрунт, як держ кредит може вплив на стан грош обігу, процентних банк ставок, на вир-во і зайнятість насел-я.
  6. Ф-ї держ кредиту. Як держ кредит вплив на стан грош обігу, рівень банк процентної ставки, вир-во і зайнятість?
  7. Зайнятість робочої сили і ефективність виробництва. Проблеми зайнятості та відтворення робочої сили в Україні.
  8. 78. Теорія зайнятості. Проблеми повної зайнятості в умовах ринкової економіки.
  9. 88. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ.
  10. 30. Проблема зайнятості засуджених в УВП.
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -