17. Завдання та ф-ції місцевих органів щодо рег-ня соц-ек розвитку в регіоні.

Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують: 1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади: 2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян; 3) виконання державних і регіональних програм соціально-еко­номічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин — також програм їх національно-культурного розвитку; 4) підготовку та виконання відповідних ооласних і районних бюджетів; 5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради. Питання організації управління районами в містах належить до компетенції міських рад (законодавча влада на місцях) Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи са­моорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна. Територіальні громади села, селища, міста без­посередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують про­грами соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; вирішують інші питання місцевого значення; затверджують програми соціально-еко­номічного та культурного розвитку відповідних областей і районів
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка на экзамен - Государственное регулирование экономики Украины. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 17. Завдання та ф-ції місцевих органів щодо рег-ня соц-ек розвитку в регіоні.:

 1. 1.Особливості провадження в справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, ВР АР Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів владних повноважень
 2. 84. Завдання соц політики та показники соц розвитку
 3. 84. Завдання соц. політики та показники соц. розвитку.
 4. 14. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі місцевих податків
 5. 33 Цілі і завдання навчання та розвитку персоналу, осн.помилки в орг-ції навч.персоналу, суч.методи навч.працівників.
 6. Нормативні акти місцевих органів самоврядування в галузі екології та співвідношення їх змісту із законодавчими і нормативно-правовими актами центральних органів влади й управління.
 7. 12. Нормативні акти місцевих органів самоврядування в галузі екології та співвідношення їх змісту із законодавчими і нормативно-правовими актами центральних органів влади й управління.
 8. 16.Ф-ції міністерств та ін централ органів у сфері ДРЕ.
 9. 22.Сутність і ф-ції соц-ек прогноз-ня.
 10. 3. Політ., соц., міжнарод., та ек. ф-ції держави.
 11. 43. Соціально-економічна політика органів місцевого самоврядування.
 12. 90.Форми добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування.
 13. 17.Ф-ції місц держ адмін-й та органів місц самовряд-ня в сфері ДРЕ.
 14. 41.Висвітліть відповідальність, підзвітність та підконтрольність місцевих органів виконавчої влади.
 15. 67. Основні напрямки і форми участі держави та органів місцевого самоврядування у сфері господарювання
 16. 34. Загальна характеристика системи органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні
 17. 44.Поняття і порядок формування органів місцевого самоврядування.
 18. 94.Функції органів державного управління та регулювання щодо забезпечення екологічної безпеки.
 19. Контрольна функція Президента України щодо органів державного управління
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -