91. Засоби та методи екологічного регулю-вання.

Екол регулювання- це сис-ма активних законодавчих, адмін та екон заходів і важелів впливу, які використовують деож-ні органи різного рівня для примушування забруд-нювачів НС обмежити викиди шкідливих речовин у природні й техногенні середовища, а також для мат-го стимулювання сумлінних природокористувачів.
Для ефективного екол регулювання першочергове знач має вибір правильного методу регулювання: спроби примусу, порядок обовязкової оцінки впливу на НС – екол експертиза, прогресивні норма-тиви зниження викидів, екон санкції, адмін, цивільно-правова та кримінальна відповідаль-ність за невиконання вимог емісійних нормативів, інструменти матер стимулювання і підтримки, повязані з природоох діяльність держави, пряме й непряме д-не стимулювання підп-в, податки на вироби та продукти, стандарти та норми-орієнтири граничних концентрацій і викидів, зонування тер-ій, плани землекористування, відповідальність за право-порушення екол х-ру, порядок покриття збитків у результаті забруднення середовища, поря-док обовязкового страхування еконл ризиків. Важливим засобом ДР має бути держ прог-рама ОНС і раціонального використання ПР.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка на экзамен - Государственное регулирование экономики Украины. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 91. Засоби та методи екологічного регулю-вання.:

  1. 91. Засоби та методи екологічного регулювання.
  2. Законодавчі вимоги щодо запобігання утворенню відходів та екологічно безпечні засоби поводження з ними.
  3. 105.3аконодавчі вимоги щодо запобігання утворенню відходів та екологічно безпечні засоби поводження з ними.
  4. 3. Модель Российского аудита. Напр гос регул ауд деят в РФ. Гос органы регул ауд деят в РФ, их роль, функции и задачи. Роль аккредитованных проф ауд объед в регул ауд деят.
  5. 5.Методи екологічного права. Імперативи та пріоритети екологічного права.
  6. 3. Поняття екологічного права в широкому і вузькому розумінні: сучасні концепції екологічного права: однорідність і комплексність норм екологічного законодавства.
  7. 18. Система форм и методов гос. регул-ния эк-ки (ГРЭ).
  8. 6. Система екологічного права: загальна, особлива і спеціальна частини екологічного права, основні інститути екологічного права; прості (однорідні) та складні (комплексні) інститути і субінститути.
  9. 9.Законы ден обращ-яи методы гос-го регул-я д.об..
  10. 35) Методи, прийоми, форми та засоби виховання. Методи формування свідомості особистості
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -