8. Визнач галузев структ спожив електр в прогн році в %

Вихідні данн
Галузь Обсяг в-ва в баз році млн грн Норматив вик енерг на 1млн грнпрод в кіловольт годин Темп прирос в-ва в прогн році%
Промсло С\г Тран Стро інш 32000 9600 4600 5800 - 2625 1035 4250 3250 - -5 5 -10 0 -
: Використ енерг в прогн році Промисл – 32000 *2625 * 0,95 = 79,80 Трансп – 4600 * 4250 * 0,90 = 17,59 С\г – 9600 * 1035 * 1,05 =10,43 Стр – 5800 * 3250 = 18,85 79,8 + 10,43 + 17,59 + 18,85 + 18 = 144,7 Структ використ в % - = Промисл – 79,80 *100 \ 144,7 =55,14% С\г – 10,43 * 100 \ 144,7 = 7,21% Трансп – 17,59 * 100 \ 144,7 = 12,2% Строит – 18,85 * 100 \ 144,7 = 13,03%
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка на экзамен - Государственное регулирование экономики Украины. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 8. Визнач галузев структ спожив електр в прогн році в %:

 1. 11.Визначити темп приросту і структ в-ва товарів нар спожив в прогн році
 2. 10. Скласти баланс попиту і пропоз та визнач можлив експорту цементу в прогн році
 3. 5.Визн можлив експорту прокату чорн металів в прогн році.
 4. 7. Визначити потребу в кап вклад у промисл, с\г, і будів в прогн році.
 5. 4. Визнач потребу в імпорті прир газу в прогнозн році.
 6. 9. Визначити обсяг і структуру споживання прокату чорних металів у прогн році.
 7. Філософія освіти як галузь філософії: об’єкт, предмет, співвідношення з іншими галузями знання.
 8. 1. Визн чисельн труд ресурсів у прогнозному році.
 9. 41.Обгрунт, як фін вплив на вир-во, розподіл,обмін,спожив-я
 10. 16. Система и структ орган исполн вл. (гл 6)
 11. Вопрос 10. Структ. и динам. развития мировой торговли товарами. Место РБ в МТ тов.
 12. Под пол: визнач-я, принципи побудови.
 13. Характеристика галузей права
 14. 68. Характеристика галузей права
 15. 27.Галузь права та її компоненти
 16. 55.Назв джерело под права та що визнач і регул цей акт.
 17. 9.Фін: визнач-я, ознаки, зв’язок з грошима.
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -