1. Визн чисельн труд ресурсів у прогнозному році.

Вихідні данні: Чисельн населення в базовому році-50000тис чол. Чисельн населення у непрацезд віці станов 46% заг чисельн населеня у прогнозн році Чисельн населен у віці до16 років у прогнозн році станов 15500тис чол.
Питома вага прац у прогн році: серед осіб пенсійн віку18% серед підлітк молодше 16 - 0,8% Чисельн непрац працезд віку, ортрим пенсії на пільгов умовах у прогн році 350 тис чол Чисельн непрац інвалідів І таІІ груп у працезд віці у прогнозн році 270 тис чол Сальдо міграц труд ресурсів у прогн році – 25 тис чол Темп росту населення у прогн році порівн з базовим – 98% Рішення: 1.населення в прогн –98%*50000тис/100%=49000тис 2. населен в працезд віці- 54%*(100% - 46%) * 49000тис / 100% = 26 460 3. насел в непрац віці – 49000тис – 26460 тис = 22540тис 4. прац підлітки – 15500*0,8 /100% = 124 5. насел в пенсійн віці – 22540тис – 15500тис = 7040тис 6. прац пенсіонери – 7040тис *182\100% = 1267 7. ТРУД РЕСУРСИ – ( 26460тис – 350тис – 270 тис) +124тис +1267тис – 25тис =27 206 тис чол.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка на экзамен - Государственное регулирование экономики Украины. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 1. Визн чисельн труд ресурсів у прогнозному році.:

 1. 5.Визн можлив експорту прокату чорн металів в прогн році.
 2. 4. Визнач потребу в імпорті прир газу в прогнозн році.
 3. Припинення труд договору у разі відмови працівника від продовження роботи у зв'язку зі зміною істотних умов труд договору
 4. Правове забезпечення охорони живих ресурсів морської економічної зони: особливості правового режиму охорони морського середовища та рибних ресурсів.
 5. Проверка прогнозной финансовой информации.
 6. 28. Порядок визн-я суми ПДВ. Хар-ка ПЗ та ПК.
 7. 4. Прогнозный баланс
 8. 32. Проверка прогнозной финансовой информации
 9. 23.Дайте визн фін держ ф, за сутністю та формами прояву
 10. 8. Визнач галузев структ спожив електр в прогн році в %
 11. 10. Скласти баланс попиту і пропоз та визнач можлив експорту цементу в прогн році
 12. 7. Визначити потребу в кап вклад у промисл, с\г, і будів в прогн році.
 13. 11.Визначити темп приросту і структ в-ва товарів нар спожив в прогн році
 14. 9. Визначити обсяг і структуру споживання прокату чорних металів у прогн році.
 15. 32. Метод прогнозного исследования
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -