54 Валютне регулювання

Основним объектом валютного регулювання е відповідна корекція курсу нащональної грошової одиниці. Валютне регулювання на нацюналыюму рівні здійснюється на базі принципів і методик, що визначаються Міжнародним валютним фондом (МВФ) та регіональними союзами, до яких входить окремі країни.
Суб'ектами валютного регулювання в Україні є кабінет Міністрів і Національний банк. Кабінет Міністрів визначає Ліміт зовшнього державного боргу, бере участь у розробці платіжного балансу, забезпечує формування і є розпорядником Державного валютного фонду. Валютна позиц1я — це спів-відношення вимог та зобов'язань банку в іноземній валюті. Для регулювапня валютного курсу залежно від моделі валютної політики використовуються методи девальвації та ревальвації наіональної грошової одиниці. Девальвац1я — це дії вповно-важених державних органів, що мають на меті зниження обмінних курсів валюти власної країни. Таке зниження спрямовується, з одного боку, на стимулювання експорту та споживчого попиту на внутрниньому ринку, а, з дру­гого, — на підвищення конку-рентоспроможності та полі-пшення торговелышх позицій України на світовому ринку. Ревальвация має протилежний зміст. Вона пов'язана з діями, спрямованими на підвищення курсу національної валюти. Ре-вальвацією стимулюється то-варний імпорт, приплив іноземних інвестицій . НБУ здійснює девізну вааютну політику на підставі регулювання курсу гривні до іноземних валют через кутвлю та продаж іноземної валюти на фінансових ринках (валютну інтервенцію).Названі інструменти валютної політики є засобами економіч-ного впливу держави на курс нащональної валюти. Адміністративним засобом ме-ханізму формування обмінних курсів е запровадження валютних обмеженъ, тобто системи правил, які регламентують права ф!зичних та юридичних осіб стосовно об-міну валюти, а також здійснення інших валютних операцій
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка на экзамен - Государственное регулирование экономики Украины. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 54 Валютне регулювання:

 1. 44. Методи державного регулювання валютних курсів. Валютна політика і валютне регулювання в Україні.
 2. 54. Валютне регулювання.
 3. 73.Валютне регулювання та контроль, їх сутність та інструменти.
 4. 52. Механізм валютного регулювання, його особливості в Україні.
 5. 8.5. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання
 6. 76. ЗВР: сутність, призначення та роль у механізмі валютного регулювання.
 7. 53. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання.
 8. 81. Платіжний баланс: сутність, структура та роль в механізмі валютного регулювання.
 9. Валютный контроль. Цель валютного контроля. Формы валютного контроля. Валютные ограничения в системе валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля. Система валютного регулирования и валютного контроля
 10. Валютные операции. Организация регулирования валютного рынка в России. Либерализация валютных рынков на современном этапе.
 11. 2 Валютный рынок как универсальная форма функционирования валютных отношений. Виды валютного рынка.
 12. 76. Валютные операции. Организация регулирования валютного рынка в России. Либерализация валютных рынков на современном этапе
 13. 31. Понятие и правовое положение валютного рынка, валютного регулирования и валютного контроля.
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -