18. Сутність стратегії соц.- ек. політики держави. Визначення сусп. потреб та інтересів.

Згідно з теорією менеджменту стратегія – це детальний, усебічний комплексний план, спрямований на втілення місії організації (держави). Місія держави зумовлена самою її сутністю, чітко визначеною метою її існування.
Кожну ціль можна уявити як співвідношення між реальним та ідеальним. Визначення суспільних потреб та інтересів здійснюється через узагальнення і поєднання особистих, колективних і державних інтересів. Суспільним джерелом виникнення й фіксування цілей є потреби та інтереси людей. Потреби та інтереси людей узагальнюються політичними партіями, громадськими організаціями, спілками і т.п. й трансформуються в колективні процеси. Консенсус і компроміс між різними політичними силами з приводу базових суспільних цінностей досягаються застосуванням демократичних соціальних технологій, реалізацією принципів соціального партнерства. Ідеальна ситуація – коли індивідуальні й асоційовані суб’єкти усвідомлюють необхідність і корисність цілей ДРЕ та добровільно беруть участь у реалізації таких.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка на экзамен - Государственное регулирование экономики Украины. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 18. Сутність стратегії соц.- ек. політики держави. Визначення сусп. потреб та інтересів.:

 1. 18.Сутність стратегії соц-ек політики держави. Визнач-ня сусп потреб і інтересів.
 2. 7. Сутність стратегії соціально-економічної політики держави.
 3. 31. Поняття та сутність національних інтересів. Пріоритети національних інтересів України.
 4. 36) Правова держава: визначення, сутність, основні ознаки.
 5. 75. Зовнішня політика держави: цілі, принципи, засоби. Пріоритети зовнішньої політики української держави.
 6. 39.Як фін вплив на сусп вир-во, їх роль у ек та соц перерозподіл держ
 7. 33. Представництво інтересів громадян і держави в суді.
 8. 84. Завдання соц політики та показники соц розвитку
 9. 84. Завдання соц. політики та показники соц. розвитку.
 10. 2. Загальні та специфічні заходи антикризової політики держави в умовах різних національних економік. Аналіз наслідків антикризової політики держави (35 б.).
 11. 5.СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ :»ДЕРЖ. ВТРУЧАННЯ В ЕКОНОМІКУ», «ДЕРЖ. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ» ТА «ЕКОНОМ. ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ».
 12. 20. Визначення потреби цехів у матеріальних ресурсах.
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -