32. Сутність програмно-цільвого методу планування

Програмування національної економіки — як явище в системі державного регулювання економіки — було започатковане у світовій, практиці в середині XX ст. Першими на цей шлях вступили Франція і Японія. Сутність програмування в системі державного регулювання економіки полягає в аналізі стану нац.
ек-ки і складанні узагальн. прогнозу на майб.; визначення найрац. з позицій де-ви варіанта розвитку ек-ки; розробці і реалізації заходів щодо досягнення поставлених цілей. Для програмування характерні такі риси, як централізованість і усвідомленість. Основними завданнями програмування — підтримка економічної рівноваги, вплив на якісне перетворення економіки, стимулювання розвитку економіки. Мета державного програмування — досягнення прийнятного для держави варіанта розвитку економіки. Програмування має специфічні особливості: воно є особливим способом втручання держави в економіку; воно є елементом сучасної ринкової організації економіки; основу програмування становить структурне регулювання . Таким чином, програмування — це процес орієнтації економіки з боку держави через регулярний і комплексний вплив на її структуру відповідно до варіанта соціально-економічного розвитку в рамхах ринкового механізму.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка на экзамен - Государственное регулирование экономики Украины. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 32. Сутність програмно-цільвого методу планування:

 1. 35. Програмно-цільовий метод (ПЦМ) формування бюджету та його місце у системі стратегічного планування муніципального розвитку.
 2. 34.Етапи програмно-цільового планування.
 3. 26.Сутність макроекномічного планування, директивне та індикативне планування .
 4. Сутність стратегічного планування. Цілі та принципи стратегічного планування. Бар’єри для стратегічного планування.
 5. Навчально-методичне та програмне забезпечення шкільного курсу інформатики. Класифікація педагогічних програмних засобів. Приблизний склад програмного забезпечення.
 6. 26.Сутність макроекономічного планування, директивне та індикативне планування.
 7. 67. Розкрийте сутність функцій прогнозування та планування.
 8. 17. Сутність, цілі, завдання та етапи кадрового планування.
 9. Сутність планування і особливості його здійснення на підприємстві
 10. 89. Сутність і сфера застосування методів планування продуктивності праці.
 11. 93. Сутність, переваги та недоліки методів планування фонду зар.плати.
 12. Сутність бізнес-планування та його призначення.
 13. 69. Зміст та методи фінансового планування
 14. Перехід від стратегічного планування до стратегічного менеджменту. Моделі стратегічного планування. Характеристика моделей стратегічного планування.
 15. Завдання, принципи та методи бюджетного планування.
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -