50. Сутність державних замовлень та державних контрактів. Замовники та виконавці державних контраків.

Державне замовлення — це засіб державно­го регулювання економіки, який передбачає, формування на контрактній (до­говірній) основі складу та обсягів продукції (робіт, послуг), не­обхідної для задоволення державних потреб, та розмі­щення державних контрактів на поставку (закупівлю) продукції серед підприємств (організацій, установ).
Державна полі­тика у сфері державних закупівель здійснюється Міжвідомчою комісією з питань регулювання закупівлі товарів (робіт, пос­луг) для державних потреб при Кабінеті Міністрів та Управ­лінням державних закупівель при Міністерстві економіки. Державний кон­тракт — це укладений державним замовником від імені держави з виконавцем державного замовлення договір, в якому визначаються економічні та правові зобов'язання сторін і регулюються взаємовід­носини між замовником і виконавцем. Обсяги коштів для закупівлі зазначеної продукції для задоволення державних потреб фінан­суються за рахунок коштів Державного бюджету. Гарантом за зобов'язаннями державних замовників є Кабінет Міністрів. Найважливішими напрямками державних замовлень є: підготовка фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів; завдання у сфері культури; ви­пуск друкованої продукції; інші роботи та послуги. Державними замовниками є міністерства, інші центральні органи державної виконав­чої влади України, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації та установи. Основними функціями державних замовників є: конкурсний відбір; укладання державних контрактів;гарантія опла­ти. Виконавцями державного замовлення є суб'єкти господарсь­кої діяльності всіх форм власності, які виготовляють і поставля­ють продукцію для державних потреб відповідно до умов укла­деного державного контракту.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка на экзамен - Государственное регулирование экономики Украины. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 50. Сутність державних замовлень та державних контрактів. Замовники та виконавці державних контраків.:

 1. 50. Сутність держ. замовлень та держ. контрактів. Замовники та виконавці держ. замовлень.
 2. 30. Державне замовлення як засіб задоволення державних потреб.
 3. 1. Зміст державного боргу. Співвідношення категорій «державний борг» та «державний кредит»
 4. Сутність, класифікація та система управління державним боргом 1.1. Сутність і класифікація державного борг
 5. 51. Етапи конкурсного відбору виконавців державних замовлень.
 6. Державний механізм: державний апарат і державні організації (підприємства, установи, заклади).
 7. ФОРМИ ДЕРЖАВИ (ФОРМА ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ, ФОРМА ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ, ФОРМА ДЕРЖАВНОГО РЕЖИМУ).
 8. 66. Поняття державного органу. Конституційна система державних органів в У.
 9. Зарубіжний досвід управління державним боргом 5.1. Державний борг у країнах з розвинутою ринковою економікою
 10. Державне управління і державний контроль в галузі охорони, захисту і відтворення лісів.
 11. Роль державного бюджету в перерозподілі національного доходу та необхідність державного регулювання розподілу доходів.
 12. Видатки Державного бюджету України на обслуговування та погашення державного боргу (ДБ)
 13. Державне управління і державний контроль в галузі охорони, захисту і відтворення рослинного світу.
 14. 34) Форми державного правління та державного устрою. Вищі органи сучасної держави і поділ державної влади.
 15. 36. Форми державного правління й державно-територіального устрою
 16. ТЕМА 11 Державний кредит і державний борг
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -