90. Принципи та обєкти охорони довкілля.

Обовязкова умова сталого екон та соц розвитку Укр – є ОНПС. Відносини в галузі ОНПС в Укр регулюються законом «Про ОНС», а також земельним, водним, лісовим законодавством, законодавством про надра, про охорону атмосферного повітря, про охорону та використання рослинного та тваринного світу ін спец закон-вом.
До основних принципів ОНС: пріоритетність вимог екол безпеки, обовязковість додержання екол стандартів, нормативів та лімітів використання ПР під час здійснення госодарської, управлінської та ін діяльності; зарантування екол безпечного середовища для життя та здоровя людей; запобіжний х-р заходів з ОНПС; екологізація мат-го в-ва; збереження просторової та видової різноманітності й цілісності природних обєктів і комплексів; науково обгрунтоване узгодження екол, екон та соц інтересів сус-ва; обовязковість екол експертизи; гласність та демократизм у прийнятті рішень; науково обгр нормування впливу гопод-ї та ін діяльності на НПС; безплатність заг-ного та платність спец використання ПР для господарської діяльності; стягнення плати за забруднення НПС; компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про ОНПС; поєднання заходів щодо стимулювання охорони й відповідальностіза псування НС. Обєкти. Державній ох та регулювання використання на тер-ї Укр підлягають: НПС як сукупність природних та природно-соц умов та процесів; ПР як залучені в господарський обіг, так і невикористовувані в н\г в даний період (земля, надра, вода, атмосф повітря, ліса та ін рослинність, тваринний світ); ландшафти та ін природні комплекси; тер-ї та обєкти природно-заповідного фонду Укр; здоровя та життя людей.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка на экзамен - Государственное регулирование экономики Украины. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 90. Принципи та обєкти охорони довкілля.:

  1. 90. Принципи та обєкти охорони довкілля.
  2. 72. Принципи та об’єкти охорони довкілля.
  3. 90. Принципи і об’єкти охорони довкілля
  4. Правові заходи охорони довкілля на транспорті.
  5. Правові заходи охорони довкілля в сільському господарстві.
  6. 83.Компетенція органів МС в області землекористування й охорони довкілля.
  7. Принципи державної політики в сфері охорони земель: державні стандарти і нормативи щодо охорони земельних ресурсів: заборона вивозу ґрунтової маси за межі України.
  8. Розслідування злочинів, пов’язаних із забрудненням довкілля 66. Розслідування злочинів проти довкілля: незаконного полювання і незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим добувним промислом.
  9. Правова охорона водних ресурсів через охорону інших природних об'єктів: охорона земель водного фонду; охорона ділянок дна рік озер, водоймищ, морів та інших водних об'єктів.
  10. 78. Особливості . охорони територій та об'єктів, - що мають особливу екологічну, наукову, естетичну й історико-культурну цінність, правовий режим їх охоронних зон: Закон "Про охорону архітектурної спадщини" та його зміст.
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -