Модульний тест 3

Адаптаційна політика здійснюється через: індексацію доходів Адаптаційна політика здійснюється через: індексацію доходів Адвалорні митні ставки встановлюються у: відсотках до ціни. Бюджетні кошти можуть бути інвестовані за кордон на підставі рішення: - Встановлення правового режиму зон надзвичайної ситуації та визначення статусу потерпілих громадян належить до компетенції: Верховної Ради України.
встановлення тарифів на водопостачання та водовідведення для потреб населення належить до компетенції: місцевих рад та державних адміністрацій Встановлення тарифів на теплову енергію для потреб населення належить до компетенції: місцевих рад та даржавних адміністрацій. Гарантом іноземних кредитів, отриманих за міжнародними угодами, від імені держави виступає: Кабінет Міністрів Гарантом іноземних кредитів, отриманих за міжнародними угодами, від імені держави виступає: Кабінет Міністрів Гнучка зовнішньоторгівельна державна політика передбачає: відкритість економіки з одночасним застосуванням заходів щодо захисту внутрішнього ринку. Дефляційна політика здійснює свій антиінфляційний вплив через регулювання: попиту. До місцевих податків та зборів в Україні належать: комунальний податок. До місцевих податків та зборів в Україні належать: комунальний податок. До нетарифних методів державного регулювання зовнішньої торгівлі належить: мінімальна митна вартість. До опосередкованих методів державного регулювання належать: диференціація ставок товарних податків. До прямих методів державного регулювання цін належить: “заморожуванн” цін До прямих методів державного регулювання цін належить: “заморожуванн” цін До регулюючих доходів місцевих бюджетів належавть: дотації з державного бюджету. До тарифних інструментів державного регулювання зовнішньої торгівлі належить: мито До тарифних методів державного регулювання зовнішньої торігвлі належить: мито Забезпечення функціонування державної екологічної інформаційної системи належить до компетенції: Міністерства екології та природних ресурсів України. Запровадження місцевих податків та зборів належить до компетенції: Місцевої державної адміністрації Мінімальний нормативний споживчий кошик – це: збалансований набір товарів та послуг, споживання яких забезпечує мінімальні потреби людини на рік Мінімальний споживчий бюджет характеризує: мінімум коштів необхідних для задоволення першочергових потреб людини на рівні мінімальних фізіологічних норм споживання. Модульний тест №3 Національний режим для іноземних суб’єктів ЗЕД на території України означає, що вони: мають обсяг прав та обов’язків не меньший ніж відчизняні підприємці. Національний режим для іноземних суб’єктів ЗЕД на території України означає, що вони: мають обсяг прав та обов’язків не меньший ніж відчизняні підприємці. Нормативи відрахувань від загальнодержаних податків та зборів до місцевих бюджетів затверджує: Верховна Рада України. Обсяг реальних доходів на душу населення залежить від таких двох чинників: динаміка цін на споживчі товари; обсяг номінальних доходів населення. Органами виконавчої влади в областях України є (дві відповіді): Обласна державна адміністрація; Обласні територіальні управління (відділення) центральних державних органів.
Органами виконавчої влади в областях України є (дві відповіді): Обласна державна адміністрація; Обласні територіальні управління (відділення) центральних державних органів. Платежі підприємств за понадлімітне використання та псування якості природних ресурсів:- стягуються з прибутку підприємств. Працездатний вік в Україні – це вік: від 16 до 59 років у чоловіків, включно; від 16 до 54 років включно у жінок. При декларуванні цін обмежуються: рівень самої ціни При декларуванні цін обмежуються: рівень самої ціни Природне безробіття – це наявність: фрикційне та циклічне. Регулювання цін через введення граничних рівнів рентабельності стимулює збільшення в її складі:величини витрат Регулювання цін через введення граничних рівнів рентабельності стимулює збільшення в її складі: величини витрат Специфічні митні ставки встановлюються у: грошовій формі Специфічні митні ставки встановлюються у: грошовій формі Сутність політики вільної торігівлі полягає у: відкритості економіки для експорту та імпорту товару Сутність політики протекціонізму полягає у: захисті внутрішнього ринку від іноземної конкуренції. Що не належить до системи екологічних нормативів?: відповіді А, Б, В, Г правильні Яка з статей балансу грошових доходів та витрат населення належить до витратної частини: Приріст заощаджень у вкладах Яка з статей балансу грошових доходів та витрат населення належить до доходної частини: пенсії, стипендії, грошові допомоги. Яка з статей балансу ринку праці належитьдо розділу що характеризує попит на роб силу: наявність вакантних робочих місць Яке з тверджень є недостатньо повним: у відповідності з законом України про зайнятість населення: Безробітними вважаються громадяни, які не мають роботи. Яке з тверджень є помилковим : Державне регулювання оплати праці здійснюється через : встановлення мінімальної заробітної плати Яке з тверджень є помилковим: згідно послання президента України до ВРУ 2000 року основними важелями соціальної політики мають бути: Зміцнення позицій прошарку людей з високим рівнем доходів Яке з тверджень є помилковим? Об’єктом правової охорони навколишнього природного середовища є: пам’ятки історії та культури Яке з тверджень є помилковим? Об’єктом правової охорони навколишнього середовища є інтелектуальний потенціал суспільства Яке з тверджень є помилковим? Суб’єктами державної регіональної економічної політики є територіальні утворення в межах яких здійснюється державне управління та місцеве самоврядування. Яке з тверджень є помилковим?: Екологічне регулювання – це реакція держави на негативні екстерналії від діяльності людей та господарюючих суб’єктів. Яке з тверджень є помилковим?: екологія – це наука про раціональне використання природних ресурсів Яке з тверджень є помилковим?: слово екологія походить від грецького “бережливість” Яке з тверджень є помилковим?: суб’єктами державної регіональної економічної політики є територіальні утворення в межах яких здійснюється державне управління та місцеве самоврядування. Які організаційні заходи щодо регулювання зайнятості населення належать до пасивних. грошові допомоги для відшкодування безробтним утрати доходів.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка на экзамен - Государственное регулирование экономики Украины. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме Модульний тест 3:

 1. 77. Отладка и тест-е пс. П-пы нисход и восх тест-я. Автономное и компл тест-е (зап Майерса). Разр-ть проект ис для автоматиз тест-я в лок сети учебного заведения.
 2. 52. Проективные методы в психодиагностике. Рисуночные тесты. Проективные методы в психодиагностике: ТАТ, САТ. Тест Роршаха, тест незавершенные предложения, тест фрустрации Розенцвейга.
 3. 23. Диагностика социально-психологической совместимости (тест ДМО Л.Н.Собчик, тест ОМО А.Рукавишникова).
 4. Рейтингово-модульное обучение
 5. 3.8. Технология модульного обучения
 6. 40. Модульная технология
 7. Технология модульного обучения
 8. 2.4.2. Модульная пошаговая автоматизация
 9. Принципы модульного обучения:
 10. 74. создатели модульной технологии
 11. 45 технология модульного обучения
 12. 3. Порядок проведення поточного, модульного та семестрового контролю.
 13. Технология блочно-модульного обучения
 14. 26. Модульные технологии в проф.образовании.
 15. 84 вопрос. Сущность технологии модульного обучения (МО)
 16. Кредитно-модульна система організації навчального процесу
 17. Технології модульно-рейтингової системи контролю навчальної успішності
 18. ТЕСТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ рациональности
 19. Тема: Внедрение кредитно-модульной системы организации учебного процесса
 20. 18. Сущность и основные элементы модульной технологии
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -