82. Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного розвитку регіону.

Складовим елементом ДРЕП є держ. регіональна фінансова політика (ДРФП). ДРФП передбачає низку заходів щодо вдосконалення пропорцій розподілу доходів і видатків зведеного бюджету між Державним бюджетом і місцевими бюджетами відповідно до компетенції, функцій та обов’язків, які виконують центральні та місцеві органи державної виконавчої влади й органи місцевого самоврядування.
Основними інструментами забезпечення цієї політики є частка закріплених за територіями доходів у бюджетах на всіх рівнях бюдж. системи, місцеві податки і збори, нормативи відрахувань від загальнодержавних податків до місцевих бюджетів, а також дотації, субсидії та субвенції, що надаються місцевим бюджетам. Проведення ДРФП передбачає застосування відповідної системи бюдж. рег-ня, збалансування доходів і витрат на всіх рівнях бюдж. системи. Регіональні органи управління з метою виконання власних функцій та для фінансування витрат з реалізації ДРЕП наділяються певними майновими і бюджетно-фінансовими правами. Ресурсним забезпеченням цих прав стають так звані муніципальні фінанси, до складу яких входять місцеві бюджети. Бюджетні та майнові права дають їм можливість розробляти, затверджувати й виконувати свої бюджети, розпоряджатися підпорядкованими підприємствами й отримувати від них доходи. Через місцеві бюджети до населення доводяться кінцеві результати виробництва, розподіляються суспільні фонди споживання між окремими верствами населення, фінансується розвиток галузей виробничої сфери. Осн. функціями місц. бюджетів є : формування грошових фондів для забезпечення діяльності місцевих органів влади; розподіл і використання грош. коштів між галузями ек-ки; контроль за фінансово-госп-ю діяльністю підприємств, орг-й, установ. За своєю структурою місц. бюджети складаються з дохідної та видаткової частин. Доходи місц. бюджетів формуються за рахунок власних і регулюючих джерел доходів. Саме в балансуванні доходів і витрат регіонів виявляється державне регулювання місцевих бюджетів.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка на экзамен - Государственное регулирование экономики Украины. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 82. Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного розвитку регіону.:

 1. 63. Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного розвитку регіонів.
 2. 7. Економічна і фінансова основа місцевого самоврядування У.
 3. 12. Ризики в системі соціально-економічного розвитку країни
 4. 56. Методика викладання економіки – шлях розвитку економічного мислення особистості. Основи формування економічного мислення. Методичні прийоми і засоби, впровадження яких у навчальний процес дозволить забезпечити розвиток економічного мислення тих, хто навчається
 5. 19)Шведська модель соціально-економічного розвитку.
 6. 81. Засоби та методи державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів.
 7. 56. Методика викладання економіки – шлях розвитку економічного мислення особистості. Основи формування економічного мислення. Методичні прийоми і засоби, впровадження яких у навчальний процес дозволить забезпечити розвиток економічного мислення тих, хто навчається
 8. 62. Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів.
 9. 31.Структура Державної програми економічного і соціального розвитку України.
 10. 19. Стратегічне планування та програмування соціально-економічного розвитку.
 11. 24. Класифікація прогнозів економічного і соціального розвитку
 12. 15. Державна програма економічного і соціального розвитку України як форма макроекономічного планування
 13. 71.Суперечності в політичному і соціально-економічному розвитку України в умовах незалежності.
 14. 27. Державна програма економічного і соціального розвитку України як форма макроекономічного планування.
 15. Дати характеристику змісту освіти та його залежність від соціально-економічного рівня розвитку суспільства.
 16. Особливості соціально-економічного і політичного розвитку «малих країн» Західної Європи у другій половині ХХ в.
 17. § 18. Економічна, соціальна і моральна основи правової держави.
 18. Суспільно-політичне життя на Украёні(2-га половина 19 ст) Реформи в Австрійській та Російській імперіях та їх наслідки для соціально-економічного розвитку Укр.. земель
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -