72. Механізм банкрутства і санації підприємств.

Інститут банкрутства — загальний інструмент підприємницької політики, що виявляє не­ефективну діяльність підприємницьких структур, їхню неспро­можність розрахуватися з державою та кредиторами, гарантуючи захист інтересів останніх та розробляючи заходи для запобігання банкрутству.
У світовій практиці законодавство про банкрутство розвива­лось у двох принципово різних напрямках — так звані британ­ська та американська моделі. За британською — банкрутство розглядалось як спосіб повернення боргів кредиторам за рахунок кошті, наявних у боржника, та його ліквідації як суб'єкта господарювання. Суттю американської моделі є здійснення санації підприємства з метою його реа­білітації та відновлення платоспроможності. Санація (лат. запаіїо — оздоровлення, лікування) — це систе­ма заходів, спрямованих на запобігання банкрутству підприємств чи великих промислових об'єднань, банків, інших державних та бізнесових структур. Умовами санації можуть бути: випуск но­вих акцій або облігацій для залучення грошового капіталу; збіль­шення банківських кредитів і надання урядових субсидій; ліквідація нерентабельного під­приємства і створення на його базі нового; зміна форми власності підприємства; зміна ринків збуту; зміна сировинної бази; інші заходи, спрямовані на оздоро­влення фінансове неспроможного підприємства. Державними органами та структурами, що беруть участь у провадженні справи про банкрутство є: — Арбітражний суд — провадить справу про банкрутство; — Фонд державного майна — банк, що здійснює розрахунково-касове обслуговування боржника;
«ж? II

191

— аудиторська фірма, що підтверджує неплатоспроможність боржника; — санатори — громадяни або організації, які за власним ба­жанням беруть участь у санації підприємства; — ліквідаційна комісія. Отже, основна мета інституту банкрутства — не ліквідація підприємства, а задоволення вимог кредиторів та держави. Відтак банкрутство — є дійовим засобом державного регулювання, за допомогою якого вирішуються проблеми економічних відносин між різними суб'єктами ринку, формується система захисту дер­жавою інтересів кожного та створюється підприємницьке середовище на цивілізованих засадах.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка на экзамен - Государственное регулирование экономики Украины. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 72. Механізм банкрутства і санації підприємств.:

 1. 52. Механізм банкрутства і санації підприємств.
 2. 80. Економіко-правові аспекти банкрутства та санації підприємств
 3. Особливості правового регулювання банкрутства сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств.
 4. Поняття, причини та наслідки банкрутства. Підстави порушення справи про банкрутство.
 5. 4. Фінансовий механізм підприємства та його забезпечення.
 6. 10.Фінансовий механізм підприємства та його забезпечення.
 7. 26. Механізм оподаткування прибутку підприємств.
 8. Державний механізм: державний апарат і державні організації (підприємства, установи, заклади).
 9. 76. Порядок проведення фінансової санації
 10. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки, форми і види підприємств. Закон України «Про підприємства в Україні».
 11. 274.Фін механізм: елементи. Взаємозв’язок між ф механізмом і ф політикою
 12. 92. Екологічні вимоги шодо розміщення, проектування, будівництва, реконструкції й експлуатації промислових : підприємств: . екологічна служба .промислових підприємств і забезпечення екологічної безпеки на підприємствах.
 13. 85. Правове регулювання банкрутства.
 14. 85. Фіктивним банкрутством називається….
 15. 105. Поняття неплатоспроможності та банкрутства.
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -