64. Форми та методи реалізації Н.-Т. політики.

Досягнення цілей та завдань науково-технічної політики здійснюється державою через застосування конкретних методів її реалізації. За ознакою форми впливу на науково-технічний розвиток економіки весь арсенал цих методів поділяється на дві групи: ме­тоди прямого та методи непрямого регулювання.
До методів прямого регулювання належать: · визначення державних пріоритетів розвитку науки і техніки (визначаються на основі аналізу перспективних напрямів розвитку економіки, розвитку наук досліджень та стану націон НТ потенціалу); · державні науково-технічні програми (це документ, в якому визначено ресурси, виконавців та строки здійснення комплексу заходів, спрямованих на вирішення НТ проблем. За умов ринк економіки вони мають індикативний х-р); · державне замовлення в науково-технічній фері (забезпечує економічно вигідні умови для участі наукових, дослідних і проектних організацій у розвитку фундаментальних досліджень, розробці та освоєнні принципово нових технологій і видів прдукції.); · державна науково-технічна експертиза (проводиться з метою забезпечення наукової обгрунтованості структури та змісту пріоритетних напрямків і програм розвитку науки і техніки, визначення рівня досліджень та їх результатів); · бюджетне фінансування досліджень та робіт, що виконують­ся в рамках пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки; · державна політика щодо формування та заохочення науково-технічних кадрів ; · державна політика у сфері патентів і ліцензій (спрямована на регулювання відносин, повязаних з набуттям та використанням прав на обєкти інтелектуальної власності). До методів непрямого регулювання належать: · диференційована податкова політика; · тимулююча фінансово-кредитна політика; · гнучка амортизаційна політика; · правовий захист інтелектуальної власності; · ержавна політика у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва.; Методи прямого регулювання передбачають безпосередню участь держави у вирішенні як загальних проблем науково- технічного розвитку, так і проблем його окремих сфер та напрямів. Методи непрямого регулювання створюють економічні та правові умови для прискорення науково-технічного прогресу, проте це не означає, що такі умови мають бути однакові для всіх галузей розвитку науки і техніки. Держава може їх диференцію­вати відповідно до пріоритетних напрямів та програм. Але голо­вне, щоб у межах кожного напрямку чи програми наукові, дослідні та проектні організації мали однакові економічні та правові умови діяльності, що сприятиме розвитку конкуренції між ними. Методи реалізації державної науково-технічної політики за способом впливу можна поділити на три групи: правові, адмініст­ративні та економічні. З-поміж методів науково-технічної полі­тики виокремлюються прості методи, які користуються тільки одним із способів впливу, і складні, які поєднують усі можливі способи.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка на экзамен - Государственное регулирование экономики Украины. 2016
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Еще по теме 64. Форми та методи реалізації Н.-Т. політики.:

 1. 43. Форми і методи реалізації науково-технічної політики.
 2. 64. Форми та методи реалізації науково – технічної політики.
 3. 1. Завдання та зміст аграрної реформи та її основної складової земельної реформи в реалізації аграрної політики держави. Роль аграрного права в їх реалізації.
 4. 72. Поняття та форми реалізації норм права
 5. Поняття та форми реалізації норм права
 6. 35. Поняття та форми реалізації норм права.
 7. 61. Механізм реалізації економічної політики.
 8. Правові форми реалізації сільськогосподарської продукції.
 9. § 34. Поняття реалізації норм права, її форми і види.
 10. 95. Форми реалізації змісту навчання.
 11. 24.Неурядові організації у реалізації соціальної політики.
 12. 21.Правові норми, їх основні види та форми реалізації.
 13. 61. Право державної власності на засоби виробництва та форми його реалізації.
 14. 62. Право приватної власності на засоби виробництва та форми його реалізації.
 15. 52.Гуманітарна політика в Україні: національні пріоритети, мета, завдання, принципи реалізації та тенденції розвитку.
 16. Правові форми здійснення господарської діяльності у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції.
 17. 7. Поняття, форми реалізації принципу забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист.
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -